Aktif Eğitim Sen Kimin?

Fethullah Gülen Cemaati ‘ne ait olduğu iddia edilen Aktif Eğitimciler Sendikası kuruldu. Resmi yazışmalarını tamamlayan Aktif Eğitimciler Sendikası’nın kısa adı Aktif Eğitim Sen. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘nca 183 nolu dosya ile iş kolundaki çalışmalarına başlayan sendika üye kaydı yapmaya başladı.
Fethullah Gülen Cemaati’ne ait olduğu iddia edilen Aktif Eğitimciler Sendikası kuruldu. Resmi yazışmalarını tamamlayan Aktif Eğitimciler Sendikası’nın kısa adı Aktif Eğitim Sen. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 183 nolu dosya ile iş kolundaki çalışmalarına başlayan sendika üye kaydı yapmaya başladı.

Aktif Sen nedir?

cemaatin kurduğu iddia edilen sendika. eğitim bir sen’in suyunun ısınmasıyla üye toplamaya başlamışlar. memur sen’in ardından dünya sendikacılık tarihinde yeni bir büyüme rekoru daha görebiliriz. eğitim-bir-sen’in içini boşaltma uğraşı veren bir cemaat organizasyonu.

Aktif Eğitim Sen ne zaman kuruldu?

Aktif Sen’in 2012 yılında kurulduğunda cemaatin abi ve abla pozisyonunda olan kişilerin sendikaya üye olmamaları ve yönelendirme yapmaları dikkatlerden kaçmamıştı.

Aktif Eğitim Sen ne zaman kapandı?

Sendikamız Genel Merkez Genel Kurulu bugün (31 Mart 2013) ülkemizin dört bir yanından gelen üyelerin katılımıyla Fesih konusunu görüşmek üzere MEB Şura Salonunda Olağanüstü toplandı. Tek gündem olarak “fesih” konusunun görüşüldüğü toplantıda oy çokluğuyla sendikanın feshi kararlaştırıldı.

Sendika üyeliği suç mu?

Fiil. Kanununun 118. maddesinin 1. fıkrasına göre; Bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanarak, herhangi bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlanması yaptırım altına alınmıştır.

You might be interested:  Eba Canli Derse Nasıl Girilir Öğrenci?

Sendikalar ne zaman kapatıldı?

Ancak, işçilerin sendika kurma özgürlüğüne kavuşmalarıyla ortaya çıkan çok sayıda sendika iktidarı telaşa düşürdü, 1946 yılının Aralık ayında sıkıyönetim ilan edildi, bütün işçi kuruluşları kapatıldı, yöneticileri mahkemelerde yargılandı.

Sendikaya üye olmak ne kazandırır?

İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını önlemek için. Güvenli ve Sağlıklı İş Ortamında Çalışmak için. Başta İş Güvencesi Olmak Üzere Tüm Diğer Haklarımızı Korumak ve Geliştirmek için. İşyerindeki Haksız Uygulamalara Karşı Durabilmek için.

Sendika mahkemeye verilir mi?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, (işe iade davası) göre dava açma hakkına sahiptir.

Sendikaya üye olunca işverenin haberi olur mu?

Sendika üyesi olduğumda işverenin haberi olacak mı? Hayır. Üyelik sendika ile sizin aranızda kalıyor. Başka hiç kimse bu konuda bilgilendirilmiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.