Atatürk Eğitim Hayatına Hangi Okulda Başladı?

Küçük Mustafa, Haziran 1887’de başladığı ilköğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi’nde devam etti. Fakat çok geçmeden babasının isteği ile Selanik’te çağdaş usullerle öğretim yapan Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi.

Mustafa Kemal Atatürk sırasıyla hangi okullara gitti?

Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar ve şehirleri ise şunlardır:

 • Mahalle Mektebi ( Selanik)
 • Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
 • Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895 ( Selanik)
 • Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)
 • Atatürk lise eğitimine nerede başladı?

  Askeri Rüştiye ortaokul düzeyinde bir okuldu. Burayı bitirdikten sonra 1896 yılında lise düzeyinde bir okul olan Manastır Askeri İdadisine başladı. Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesinden sonra devam ettiği Manastır Askeri idadisi.

  Atatürkün ilk gittiği okulun adı nedir?

  Atatürk’ün okuduğu ve gittiği okullar nelerdir tüm detayları ile derledik. Atatürk ilk olarak 1887 senesinde Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebine gitmiştir.

  Atatürk Ortaokuldan sonra hangi okula gitmiştir?

  2) Şemsi Efendi Okuluna geçti ve ilkokulu burada bitirdi. 3) Selanik Mülkiye Rüştiyesinde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirdi ve, 4) Selanik Askeri Rüştiyesine geçti ve burada ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun oldu.

  You might be interested:  Öğrenci Bu Dersten Muaftır Ne Demek?

  Atatürk asker olmak için hangi okula gitti?

  Genç Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi’ni de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Harp Okulu’na girdi. 3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902’de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisi’nde devam etti. 1903 yılında Üsteğmen olmuştu. 11 Ocak 1905

  Atatürk Ortaokula nerede başladı?

  Atatürk, eğitim hayatına ilk olarak Mahalle Mektebi’nde başladı. Daha sonra, o zamanki şartlara göre daha modern olan Şemsi Efendi Okulu’na yazıldı. Oradan Selanik’te bugünkü karşılığı ortaokul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti.

  Atatürk ortaokula ne zaman başladı?

  1893-1895 seneleri arasında askeri eğitim için Selanik Askeri Rüştiyesinde ortaokul eğitimi görmeye başladı. Mustafa Kemal, yaz aylarında dayısı Hüseyin Efendi’nin yanına giderek okul dönemine kadar orada, çiftlikte kalırdı.

  Mustafa Kemal askeri idadi eğitimini hangi şehirde tamamlamıştır?

  Mustafa Kemal Atatürk Manastır Askeri İdadisi’nde askeri öğrenim görmüştür. Manastır Askeri İdadisi Makendonya’da yer almaktadır. 3 yıllık eğitim sürecini burada tamamlayan Atatürk 1899 yılına kadar Bitola’da kalmıştır.

  Atatürk’ün gittiği okulların adları nedir?

  Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği okullar ve şehirleri ise şunlardır:

 • Mahalle Mektebi ( Selanik)
 • Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
 • Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895 ( Selanik)
 • Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)
 • Atatürk’ün en son gittiği okulun adı nedir?

  Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi ile birlikte son durak olan Harp Okulu, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim sürecini en iyi şekilde özetlemektedir.

  Mustafa Kemal Atatürk’e Kemal adını hangi öğretmeni verdi?

  Bir gün Matematik öğretmeni Mustafa Efendi öğrencisi Mustafa’yı (Atatürk), çağırarak ‘Senin de adın Mustafa, benim de. Bundan sonra senin adın Kemal olsun’ der ve o günden sonra Mustafa’nın adı Mustafa Kemal olur.

  You might be interested:  Öğrenci Parası Ne Zaman Yatar 2021?

  Atatürk hangi Ortaokulunda okumuştur?

  Ardından harp akademisindeki eğitim hayatına başlamıştır. Buradan da kurmay yüz başı olarak mezun olmuştur. – Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Ortaokul düzeyinde bir okuldur.) – İstanbul Harp Akademisi (Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olduğu bir okuldur.)

  Şemsi Efendi Okulu nasıl bir okuldur?

  Şemsi Efendi Mektebi (Mekteb-i Şemsi İptidai), Selanik’te Muallim Şemsi Efendi tarafından 1872’de kurulan özel okuldur. Selanik’in ilk özel Türk okulu idi; ayrıca eldeki bilgilere göre Osmanlı İmparatorluğu’nda bir Türk tarafından kurulmuş ikinci özel okuldur (ilki 1865 yılında İstanbul’da açılan bir mekteptir).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.