Bep Li Öğrenci Ne Demek?

Özel bir eğitim modelini ifade eden BEP ile hususi olarak eğitim alması gereken öğrenciler hedeflenir. Bireyselleştirilmiş program her çocuğa özel olarak hazırlanır ve bu sürece öğretmen, aile ve çocuğun kendisi de dahil edilir. Böylece her kesimi tatmin eden ve öğrencinin en makul eğitim planı hazırlanır.

BEP planı hangi öğrenciler için hazırlanır?

BEP, özel gereksinimli olarak belirlenen öğrenciler için hazırlanır. Ve her özel gereksinimli öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Yani özel gereksinimli olarak tanımlanmış her öğrenci bireyselleştirilmiş eğitimler için uygundur.

Öğrenci BEP dosyasını kim hazırlar?

Kim Hazırlar ve Nasıl Hazırlanır? Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma süreci, okullarda kurulan birim kurulları tarafından sağlanmaktadır. Öncelikle herhangi bir okul müdürünün ve onun seçtiği müdür yardımcısı dahilinde ilk olarak BEP geliştirme birim kurulu oluşturulur.

BEP ne kadar süre için hazırlanır?

BEP, bir dönem veya bir öğretim yılı için hazırlanabilir. BEP aylık, üç aylık ve yıllık olarak değerlendirilir.

BEP dosyası ne demek?

Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır. Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.

You might be interested:  Eğitim Öğretim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?

Özel eğitim BEP planı nasıl hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama

 1. BEP hazırlanacak öğrenci hakkında bütün bilgileri bilmemiz gerekir.
 2. İkinci aşamada çocuğun performans düzeyi diğer bir deyişle yapabildikleri belirlenir.
 3. Bu aşamada eğitim öğretim için uygun ortam planlamaları yapılır.

BEP nasıl hazırlanır aşamaları?

BEP süreci yedi temel aşamadan oluşur:

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlayacak ekibin oluşturulması,
 2. Çocuğun eğitsel performans (işlevde bulunma) düzeyinin/performans düzeyinin belirlenmesi,
 3. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi,
 4. Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi,

Ortaokulda BEPI kim hazırlar?

BEP geliştirme birimi okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; Rehberlik öğretmeni, Öğrencinin sınıf öğretmeni, Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, Öğrencinin velisi ve Öğrenciden oluşur.

Bireysel gelişim raporu kim hazırlar?

KİM KULLANIR? Bu form sınıf öğretmeni/sınıf rehberlik öğretmeni tarafından, BEP Geliştirme Birimi, derse ve destek eğitimine giren öğretmenlerden gerekli bilgileri alınarak doldurulur.

Eğitim öğretim programını kim hazırlar?

Öğretim programlarını geliştirme çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Öğretim programları ilgili genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları ve akademisyenlerden oluşturulan komisyonlarca hazırlandı.

BEP toplantısı yılda kaç kez yapılır?

BEP geliştirme birimi yılda en az üç kez toplanmalıdır. Bu toplantıda bü- tün üyelerin bulunması zorunludur. ölçülebilir ifadeler kullanılmalıdır.

BEP öğrencisi sınıfta kalır mı?

Eğer ram raporuyla kaynaştırma öğrencisi ise ve bep yapıyorsanız. Sözlü ve uygulamalı çalışmalar yapıyorsanız. Derslerdeki notları da BEP E Göre veriyorsanız. Sınıfı geçmek zorunda.

BEP in amacı nedir?

BEP’İN AMACI

Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

You might be interested:  Eğitim Koçu Sertifikası Nasıl Alınır?

BEP dosyasında neler var?

1.İlk BEP Toplantısı: İlk BEP toplantısında doldurulur. Öğrenciler ve özel eğitim alanları ile ilgili bilgi verilir. 2.Toplantıya kadar öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin alınması istenir. 2.BEP Toplantısı: Tüm BEP toplantıları için kullandığımız evraktır.

BEP in içeriğinde neler yer alır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler Yer Alır?

 • Öğrencinin şimdiki/var olan eğitsel performans düzeyi,
 • Öğrenciye bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedefler(yıllık hedefler),
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published.