Bep’Li Öğrenci Ne Demek?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), özel gereksinimli öğrencinin eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak üzere hazırlanır. Öncelikle çocukların; duygusal, zihinsel, sosyal ve akademik alanlarda yapabildikleri dikkate alınır. Dil ve iletişim becerileri göz önünde tutulur.
Özel bir eğitim modelini ifade eden BEP ile hususi olarak eğitim alması gereken öğrenciler hedeflenir. Bireyselleştirilmiş program her çocuğa özel olarak hazırlanır ve bu sürece öğretmen, aile ve çocuğun kendisi de dahil edilir. Böylece her kesimi tatmin eden ve öğrencinin en makul eğitim planı hazırlanır.

Öğrenci BEP dosyasını kim hazırlar?

Kim Hazırlar ve Nasıl Hazırlanır? Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma süreci, okullarda kurulan birim kurulları tarafından sağlanmaktadır. Öncelikle herhangi bir okul müdürünün ve onun seçtiği müdür yardımcısı dahilinde ilk olarak BEP geliştirme birim kurulu oluşturulur.

BEP ne kadar süre için hazırlanır?

BEP, bir dönem veya bir öğretim yılı için hazırlanabilir. BEP aylık, üç aylık ve yıllık olarak değerlendirilir.

Kaynaştırma öğrencisine her dersten BEP hazırlanır mı?

Öğrencinin aldığı her ders için BEP hazırlanır. Bu BEP’ler toplu halde öğrenci dosyasında bulunur. Hiyerarşik bir sıra izlemeyen, üniteli derslerde her ünitenin bir uzun dönemli amacı ve bu uzun dönemli amacın kısa dönemli amaçla- Öğrencinin aldığı her ders için BEP hazırlanır.

You might be interested:  Sevgi Evleri Eğitim Hakkını Nasıl Kullanır?

Özel eğitim BEP planı nasıl hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama

  1. BEP hazırlanacak öğrenci hakkında bütün bilgileri bilmemiz gerekir.
  2. İkinci aşamada çocuğun performans düzeyi diğer bir deyişle yapabildikleri belirlenir.
  3. Bu aşamada eğitim öğretim için uygun ortam planlamaları yapılır.

BEP nasıl hazırlanır aşamaları?

BEP süreci yedi temel aşamadan oluşur:

  1. Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlayacak ekibin oluşturulması,
  2. Çocuğun eğitsel performans (işlevde bulunma) düzeyinin/performans düzeyinin belirlenmesi,
  3. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi,
  4. Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi,

Ortaokulda BEPI kim hazırlar?

BEP geliştirme birimi okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; Rehberlik öğretmeni, Öğrencinin sınıf öğretmeni, Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, Öğrencinin velisi ve Öğrenciden oluşur.

Bireysel gelişim raporu kim hazırlar?

KİM KULLANIR? Bu form sınıf öğretmeni/sınıf rehberlik öğretmeni tarafından, BEP Geliştirme Birimi, derse ve destek eğitimine giren öğretmenlerden gerekli bilgileri alınarak doldurulur.

Eğitim öğretim programını kim hazırlar?

Öğretim programlarını geliştirme çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Öğretim programları ilgili genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları ve akademisyenlerden oluşturulan komisyonlarca hazırlandı.

BEP öğrencisi sınıfta kalır mı?

Eğer ram raporuyla kaynaştırma öğrencisi ise ve bep yapıyorsanız. Sözlü ve uygulamalı çalışmalar yapıyorsanız. Derslerdeki notları da BEP E Göre veriyorsanız. Sınıfı geçmek zorunda.

Kaynaştırma öğrencisine nasıl davranmalı?

Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli, kesintiye uğratılmamalıdır. Her aşamada kaynaştırma öğrencisini öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.

Kaynaştırma ve BEP aynı mı?

Öğrencinin bireysel yeteneklerinin ve kişisel özelliklerinin kaynaştırma eğitimine uygun olup olmadığı incelenir. İncelemeler sonucu kaynaştırma eğitim uygun görülürse BEP (Bireysel Eğitim Planı) Geliştirme Birimi, öğrencinin gereksinimlerini belirler ve ona uygun bir plan hazırlar.

You might be interested:  Işkur Öğrenci Başvuru Ne Zaman 2019?

Bepli öğrenciye sınav yapılır mı?

Her öğrenci için durumuna uygun olacak şekilde ayrı bep planı yapılır. Her çocuğun durumu ayrı olduğunda da kendi planına uygun sınav yapılır. 89 alan için ayrı sınav yapmayıp 41 alan için yapabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.