Bir Ürünün Yurt Dışından Satın Alınmasına Ne Ad Verilir?

Yurtdışından ticaret; ihracat ve ithalat ile gerçekleşir. İhracat bir ülkede üretilen malın yabancı ülkelere döviz karşılığında satılması yani dış satım olarak tanımlanırken, İthalat ise yurtdışında üretilmiş bir malın ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına yani dışalım olarak tanımlanmaktadır.
İthalat veya dış alım, en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. İthalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.