Destek Eğitim Odası Ne Zaman Açılır?

Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Destek eğitim odası hafta sonu açılabilir mi?

d) Destek eğitim BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilir. Öğrenciye ders saatleri içinde eğitim verilecekse destek eğitim alması planlanan dersin saatinde o derse ilişkin eğitim verilir.

Destek eğitim odası Nasıl Açılır?

Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir.

Sınıf öğretmeni destek eğitim odası açabilir mi?

İlkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim odalarında görevlendirilebilirler.

Destek eğitim odası kimler için açılır?

MADDE 28 – (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır.

You might be interested:  Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Süre Geçerli?

Destek eğitim odası kaç saat açılabilir?

görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Destek eğitim odası 30 saate dahil mi?

Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir. Destek Eğitim Odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

Destek eğitim ek ders ücreti ne kadar?

2021 Yılı Ocak Ayı Kadrolu Öğretmen Net Ek Ders Saat Ücreti (%15 Vergi Dilimli Hesaplama)

KADROLU ÖĞRTEMEN EK DERS ÜCRET TİPİ NET EK DERS SAAT ÜCRETİ
Özel Eğitim (% 25 Fazla Ek Ders Ücreti) 24,44 TL
Destek Eğitim Odası (% 25 Fazla Ek Ders) 24,44 TL
Gece / Hafta Sonu Ek Ders 20,95 TL
Takviye Kursu Gündüz 39,11 TL

Destek eğitim ders süresi kaç dakika?

Özel eğitim öğretmeni 30 saate ek 8 saat destek eğitim odasında görev alabilir. Bu kapsamda normal müfredat kapsamında girdiği dersler de dâhil olmak üzere toplam da 38 saat ders görevi alabilir.

Destek eğitime neden ihtiyaç vardır?

Birebir aldığı eğitim akademik başarısının artmasını sağlayacaktır, temel okuma yazma ve matematik becerilerini öğrenmesi bu yolla hızlanacaktır. Başarısının artığını görmesi ya da bir şeyler öğrenebildiğini, başarabildiğini gören çocuğun özgüveni de artacaktır.

Müdür yetkili öğretmen destek eğitim odası açabilir mi?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 25. maddesinin (ğ) bendinde okul yöneticilerinin destek eğitim odasında görev alamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda okul yöneticiliği görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlerinde destek eğitim odasında görev alamayacağı değerlendirilmektedir.’ denilmiştir.

Ingilizceden Destek eğitim açılır mı?

Bilindiği üzere, işitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ingilizce dersinden isterlerse muaf olabilirler. (özel eğitim hizmetleri yön. 24 mad.) Diğer engel türlerindeki öğrenciler ve İngilizce dersinden muaf olmak istemeyen öğrenciler destek eğitim odasında ingilizceden ders alabilirler.

You might be interested:  Kyk Yurt Ösym Yedek Ne Demek?

Destek eğitim odası hazırlık planlamaya dahil mi?

Dolayısıyla destek eğitim odasındaki veya evde eğitim/hastanede eğitimdeki dersler; fiilen okutulan ders kapsamında olduğundan, (Kararın 10. maddesinde sayılanlar (yöneticiler) hariç olmak üzere) ‘her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir.’ hükmünden

Müdür yardımcıları destek eğitim odası açabilir mi?

g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.’

Ücretli öğretmen destek eğitim odası açabilir mi?

Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair MEB görüş yazısında; ‘Destek eğitim odalarında ihtiyaç halinde ücretli öğretmen görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.’ açıklamasında bulunulmuştur.

Idareci destek eğitim odası açabilir mi?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 25.madde ğ bendi; ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez. İdareciler destek eğitim odasında görev alamazlar. İdarecilerin destek eğitim odalarında görev almaları ve bundan dolayı ek ders ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.