Eğitim Ataşesi Nasıl Olunur?

Eğitim müsteşarlığının mesleki süresi 3 yıldır ve süre bittikten sonra bakanlık ilgili atamaları yapar. Eğitim ataşesinin ataması, dışişleri bakanının da imzasının bulunduğu müşterek karar ile olur.
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. b) Aylıksız izinli geçen süreler hariç, atanılan tarih itibarıyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışıyor olmak.

Eğitim ataşesi ne iş yapar?

Eğitim ataşesi

Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Öğretmenler eğitim ataşesi olabilir mi?

Yapılan değişikliğe göre bakanlığa hukuk müşaviri, avukat, bakanlık müfettişi, müsteşar, genel müdür, daire başkanı olarak atanan personele büyük haksızlık yapılmış bulunmaktadır. Bu personelin öğretmenlik görevi yok ise Eğitim müşaviri, eğitim ataşesi veya eğitim ataşe yardımcısı olamayacaklardır.

Eğitim Ateseligi ne demek?

Eğitim ataşesi: Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

New York eğitim ataşesi kim?

T.C New York Eğitim Ataşesi Yurdagül AYDOĞAN’a veda toplantısı yapıldı.

Ateşe nasıl olunur?

Yabancı dil sınavında asgari (C) seviyesinde başarılı olanlar ile bu sınavdan muaf olanlar mesleki ehliyet sınavına girebilirler. Mesleki ehliyet sınavı kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı için ayrı ayrı veya müştereken yapılır.

You might be interested:  Öğrenci Akbili Ne Zaman Iptal Olur?

Ateşe ne kadar maaş alır?

Covid-19 salgını sırasında KKTC’de kalan söz konusu temsilcilerin aylık maaşlarının 5 bin Euro civarında olduğu, bu kişilere ayrıca kira ve eğitim ödenekleri de verildiği öğrenildi. Ataşelik görevindekiler ise ayda 4 bin 500 Euro civarında maaş alıyor.

Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında hangi belge verilir?

MADDE 24 – (1) Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilir.

Görevlendirme ne zaman biter?

Geçici görevlendirme en fazla 1 yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.

Büyükelçiden sonra kim gelir?

Madde 9 – Misyon Şefi Elçiler, Büyükelçilerden sonra, Misyon Şefi olmayan Elçilerden önce gelirler. Madde 10 – Büyükelçi veya Elçi ünvanını almayan Diplomatik Misyon Şefleri, bu ünvanları taşıyan Misyon Şefleri ve Maslahatgüzarlardan sonra yer alırlar.

Elçi olmak için ne yapmak gerekir?

Büyükelçi Nasıl Olunur? Adayların çoğu siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler veya tarih alanında lisans derecesine sahip olsa da, Büyükelçi olmanın tek bir yolu yoktur. Dış Hizmet için yüksek talep gören diller olan Arapça, Farsça ve Mandarin’de yabancı dil dersleri alınması tavsiye edilir.

Kimler askeri ataşe olur?

kurmay binbaşı rütbesinde subaylardır. rütbesi her yerde kurmay binbaşı olmayan subaylardır. misal üç yerde * * * askeri ateşeler tuggeneral seviyesindedir. tsk’nın yurtdışında genelkurmay’ı temsilen gönderdiği elçi. ateşe olacak şahıs, yabancı dil başta olmak üzere bir dizi sınavdan geçer.

Amerika’daki Türk Konsolosluğu nerede?

Aşağıdaki bilgilerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden temin edilmiştir. Adres: 360 N.MICHIGAN AVENUE, SUITE 1405 CHICAGO ILLINOIS 60601 U.S.A.

You might be interested:  Kyk Yurt Parası Atm'Den Nasıl Yatırılır?

New Jersey hangi konsolosluğa bağlı?

T.C. Dışişleri Bakanlığı – New York Başkonsolosluğu.

Brooklyn hangi konsolosluğa bağlı?

Brooklyn
Semt
Kings County
Ülke Birleşik Devletler
Yüzölçümü

Leave a Reply

Your email address will not be published.