Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Ne Işe Yarar?

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve

Eğitim Bilimleri yüksek lisans nedir?

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı yüksek lisans programı dört ders dönemine yayılan, 36 krediden (154 AKTS) oluşan iki yıllık bir programdır. Bir yüksek lisans tezi hazırlanması ve sözlü olarak savunmasının yapılması da programa dahildir.

Eğitim Bilimleri Tezsiz yüksek lisans ne işe yarar?

Tezsiz yüksek lisans, genellikle iş hayatında terfi vs. elde etmek isteyenlerin tercih ettiği, akademisyenlik dışı amaçlar için tercih edilen yüksek lisans eğitimidir. Lisans mezunu olduktan sonra ilgili alanda ya da başka alanda akademik seviyede eğitimin uygulamaya dönüştürülmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitimdir.

Eğitim yönetimi yüksek lisansı ne işe yarar?

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak,

You might be interested:  Yurt Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Eğitim Bilimleri Bölümü mezunu ne iş yapar?

Eğitim Bilimleri Bölümünün temel işlevi; eğitim bilimleri alanında lisans eğitimi vermek, fakültenin lisans programlarındaki öğretmenlik yetişimi derslerini yürütmek, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile öteki eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmetiçi eğitim programları uygulamak ve eğitim alanında

Eğitim Bilimleri yüksek lisans programları nelerdir?

Yüksek Lisans Programları

BİLİM DALI ANABİLİM DALI
5 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
8 Resim – İş Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hangi bölümler var?

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Eğitimde Drama Anabilim Dalı
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Anabilim Dalı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
 • Karakter ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Tezsiz yüksek lisans bir işe yarar mı?

  İkinci öğretim olarak verilen tezsiz yüksek lisans eğitimini, tez yükü olmadan iş yaşamınızla birlikte sürdürebilir ve ileride doktora vb. akademik kariyer düşünmüyorsanız hem profesyonel iş hayatınızı devam ettirebilir hem de yüksek lisans gibi prestijli bir akademik dereceye sahip olmanın ayrıcalığını yaşarsınız.

  Öğretmenler için tezsiz yüksek lisans ne işe yarar?

  – Devlet memurları olarak görev yapanlar için tezsiz yüksek lisans bitirenlere 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında ilave bir kademe ilerlemesi verilmektedir. – Öğretmen olarak görev yapanlardan tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara ek ders ücreti %5 artırımlı ödenmektedir.

  Tezsiz yüksek lisans diplomasında Tezsiz yazıyor mu?

  Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

  Alınan diplomanın üzerinde programın tezsiz olduğu yazmaz. Yani tezli ve tezsiz bölümün her ikisinin de diploması aynıdır. (Bazı üniversitelerde farklılık gösterebilir.)

  You might be interested:  Ahmet Hamdi Tanpınar Hangi Alanda Eğitim Aldı?

  Eğitim yönetimi Yüksek lisansa kimler başvurabilir?

  Başvuru ve Kayıt

  4 yıllık bir Lisans Programından mezun olmak. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ve formasyon belgesi bulunmayan öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları istenebilir.

  Eğitim yönetimi mezunları ne iş yapar?

  Eğitim yöneticileri günümüzde sadece okullarda değil eğitim verilen her yerde çalışmaya başlamışlardır. Kurslar, milli eğitim bakanlığı, okullar, dershaneler, üniversiteler, bünyesinde eğitim veren şirketler eğitim yöneticisi çalıştırmaktadır. Eğitim yöneticiliği ülkemizde lisansüstü bir eğitim programı olarak sunulur.

  Eğitim yönetimi yüksek lisans kaç dönem?

  Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde ilgili Enstitü tarafından başvuru ve kayıtlar alınmaktadır.

  Eğitim Bilimleri bölümünde hangi anabilim dalında lisans eğitimi vardır?

  Eğitim Bilimleri Bölümünde, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı vardır. Bu anabilim dallarında lisans programları bulunmamaktadır.

  Eğitim Fakültesi ne oluyor?

  bilgisayar, matematik, fizik gibi konularda öğretmen yetiştiren fakülte. mezunları milli eğitim de öğretmen olarak işe başlarsa ve de özellikle ingilizce, bilgisayar veya sınıf öğretmeni ise istediklerinde kebap bir şekilde öğretmen asker olurlar.

  Temel Eğitim Bölümü ne demek?

  Temel Eğitim Bölümünün işlevi, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullara lisans düzeyinde; toplumsal ve evrensel değerleri benimsemiş, yapıcı, yaratıcı, yeniliklere açık, üretken, problem çözebilen, esnek düşünen ve çağın gereklerine cevap verecek nitelikte birikimli ve donanımlı öğretmenler yetiştirmektir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.