Eğitim Bir Sen Üyelik Formu Nasıl Doldurulur?

ÜYE KAYIT NUMARASI : Üyelik bildiriminin sendikanın kayıt defterine işlendiği sıra numarasını sendika tarafından yazılır. KAMU GÖREVLİSİNİN İMZASI: Üyenin imzası ve imzaladığı tarih mutlaka yazılır. ÜYELİK KABUL : Sendika Yönetim Kurulunun kabul tarihi, sayısı, onaylama tarihi, mühür ve imzası bulunacak.

Eğitim Bir Sen e nasıl üye olunur?

Türk Eğitim Sen’e nasıl üye olurum? İlinizde veya ilçenizde bulunan Sendika şubemiz veya temsilciliğimize uğrayıp bir çay içerken üyelik formunu doldurmanız yeterlidir. Veya kurumunzda bulunan iş yeri temsilcimize başvurmanız yeterlidir.

Sendika üyelik formu kaç adet doldurulur?

Kişi üye olmak istediği sendikaya 3 nüsha şeklinde hazırlanmış olan üyelik formu doldurularak imzalanır ve başvuru yapılmış olur. Kişinin başvurusu sendika yetkili organınca uygun görülür ise kabul edilir. Bkz.(4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu).

Eğitim iş üyelik formu nasıl doldurulur?

Çevrimiçi Üyelik Formu

 1. Adınız Soyadınız * Adınız. Soyadınız.
 2. TC Kimlik No *
 3. Baba/Anne Adı * Baba Adı Anne Adı
 4. Doğum Yeri/Tarihi * Doğum Yeri. Doğum Tarihi.
 5. Cinsiyet – Öğrenim * Cinsiyet. Seçiniz. Erkek.
 6. Çalıştığınız Kurum – Görev Yeri * Kurum. Seçiniz.
 7. Görev yapılan İl/İlçe * İl. Seçiniz.
 8. Kurum Sicil No * Kurum Sicil No.
You might be interested:  Öğrenci Pasaport Süresi Nasıl Uzatılır?

MEB sendika üyelik formu nasıl doldurulur?

Kimlik No Kurumun adı, görev yapılan birimin adı/adresi, kurum hizmet kolu, kurum kodu, il adı, il kodu, ilçe adı: Oye tarafından doldurulur. ÜYELİK BİLGİLERİ Yazı karakteri alfabenin büyük harfleri ile yazılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili sendikaya verilen dosya numarası yazılır.

Eğitim Bir Sen sendika kartı nasıl alınır?

Motif Kart edinimi hususunda kullanıcı talepleri PTT’nin tüm şubelerinden sendikal üyelik bilgilerini ibraz etmeleri halinde ücretsiz olarak yapılacaktır. PTT şubelerinden form doldurularak başvurular yapılacaktır.

Eğitim Bir Sen üye olunur mu?

Madde 6. (1) Sendikaya, ilgili mevzuatında eğitim- öğretim ve bilim hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika üyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.

Memur sendika üyelik formu nasıl doldurulur?

Sosyal Güvenlik Kuruluşunun karşısına sicil numarası yazılacak. Üyelik bildiriminin sendikanın kayıt defterine işlendiği sıra numarası sendika tarafından yazılır. Üyenin imzası ve imzaladığı tarih mutlaka yazılır. Sendika Yönetim Kurulunun kabul tarihi, sayısı, onaylama tarihi, mühür ve imzası bulunacak.

Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu nasıl doldurulur?

 1. EK 3 – KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI. KAMU GÖREVLİSİNİN ÜYELİKTEN ÇEKİLME BİLDİRİMİ FORMU.
 2. SENDİKA BİLGİLERİ
 3. HİZMET. KOLU. SENDİKA. ADI. DOSYA NO.
 4. KURUM BİLGİLERİ
 5. KURUMUN ADI. GÖREV YAPILAN. BİRİMİN ADI. GÖREV YAPILAN.
 6. ÜYELİK BİLGİLERİ
 7. ADI. SOYADI. T.C. KİMLİK NO. BABA ADI.
 8. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI.

Sendikadan istifa etsem ne olur?

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir.

Sendika üye kaydı nasıl yapılır?

‘Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır.

You might be interested:  Yurt Dışında Hangi Meslek?

Eğitim Sen e Kimler Üye Olabilir?

Bu hizmet koluna; eğitim, öğretim ve bilim alanındaki tüm iş yerleri dâhildir. Madde 6 – Sendika, hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan herkesi hiçbir ayrım gözetmeksizin ve hizmet kolunda çalışıyor olmaktan başka bir nitelik aranmaksızın üyeliğe kabul eder.

Öğretmen sendika kaydı nasıl yapılır?

(5) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

MEB sendika üyeliği nasıl yapılır?

(5) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

Sendikaya nasıl üye olunur MEB?

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

Memur sendika üyelik nasıl yapılır?

Hemen hemen bütün sendikalar, internet siteleri aracılığıyla bu süreçleri dijitalleştirmeye çalışsa da günün sonunda kişinin, “Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu”, “Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu” gibi formları doldurup sendikalara sunması gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.