Eğitim Durumu Tayini Nasıl Yapılır?

Personel öncelikle, en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumuna kaydolduğunu ispatlamak için öğrenim gördüğü kurumdan öğrenci belgesi temin etmelidir. Daha sonra, dönemlik ders kaydını tamamlamalıdır. İlk iki aşamayı tamamlayan personel, çalıştığı kuruma öğrenim durumu tayini dilekçesi vermelidir.

Eğitim durumu tayini kaç kez istenir?

Sağlık Bakanlığı 4 Nisan 2015 tarihinde yeni bir genelge yayınlayarak, eğitim durumu tayini bölümüne yeni maddeler ekledi. Son yapılan düzenlemelere göre, eğitim durumu tayini 1 kere yapılabilir denilmektedir.

Eğitim durumu tayininde yolluk alınır mı?

Bu çerçevede; eş durumu, öğrenim durumu, sağlık sebepleri ile benzeri mazeretlere dayalı olarak ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyecektir’ ifadesine yer verilmiştir.

Tayin talebi ne kadar sürede sonuçlanır?

Yetkili idarî makam tarafından, bu şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilecektir.

3 1 tayin hakkı nedir?

3 yılını dolduran ve devlet memurluğu statüsüne geçen personelin mazeret tayinleri olan eş durumu, sağlık mazereti ve can güvenliği tayinleri yapılmaktadır. Ancak isteğe bağlı tayinleri isteyebilmesi için kadroya geçtikten sonra artı bir yıl daha görev yapması gerekmektedir.

Eğitim tayin hakkı nedir?

Yönetmeliğin 16. maddesinin g bendinde Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.

You might be interested:  Öğrenci Aktarma Ne Kadar?

Ilçe içinde yolluk alınır mı?

Bu düzenlemeyle birlikte memurlar, öğretmenler il içi atamaları sonrasında başka bir ilçeye gittiklerinde (Örneğin İstanbul’un Pendik ilçesinden Avcılar ilçesine tayin olan memur) yolluk alabileceklerdir.

Eş durumu tayininde yolluk verilir mi?

Farklı memuriyet mahallinde çalışan eşlerden birinin eşinin memuriyet mahalline atanması durumunda yer değiştirme masrafı tam ödenmelidir.Evlilik nedeniyle yapılan atamalarda bu kapsamdadır.Yeni evlenen memurun eş durumu tayini sebebiyle evlenmiş olduğu memurun memuriyet mahalline atanmasında harcırah tam olarak ödenir

Yolluk hangi durumlarda alınır?

Bu itibarla; geçici oldukları yere sürekli olarak atananlara sürekli bulundukları yerden yeni görev yerlerine ( geçici görevli bulundukları yerlere ) ev eşyalarını taşıtmaları koşuluyla sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Sağlıkta tayin nasıl oluyor?

Aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere tayin gerçekleştirilebilir.

Daha anlaşılır şekilde ifade etmek gerekirse:

  1. İl merkezinden ilçe, belde ve köylere alt bölge tayini gerçekleştirilebilir.
  2. İlçe merkezinden belde ve köylere alt bölge tayini gerçekleştirilebilir.

Tayin dilekçesi kime verilir?

Tayin olmak isteyen devlet memurları tayin dilekçesini, bağlı oldukları bakanlığın Ankara’daki atama daire başkanlığına yazmalıdır. Eğer tayin için mazeret belirtiliyorsa, bu mazeretin belgeleri de mutlaka dilekçeye eklenmelidir. Normal tayin hakkı kullanılıyorsa, dilekçeye belge eklenmesine gerek yoktur.

Memur tayini nasıl olur?

Son çalıştığı kurumda zorunlu çalışma süresini doldurmuş olan memurlar şehir içi tayini için başvurabilirler. Henüz süresini tamamlamamış olan memurlar eş durumu ve sağlık durumu gibi özür durumlarından faydalanarak ve bu özür durumunu belgeleyerek şehir içi tayine başvurabilirler.

3 1 memur ne demek?

Sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra kadrolu personel, kadrolu devlet memuru statüsüne geçmektedir. Sözleşmeli personel atandıktan sonra 3+1 yıllığına atandıkları kurumda çalışacaklardır.

You might be interested:  Kayseri Il Milli Eğitim Müdürü Kim Oldu?

Sözleşmeli personel 3 yıl sonra tayin isteyebilir mi?

Sözleşmeli devlet memuru göreve başladığında 3+1 yıllığına göreve başlar. 3. yılını dolduran sözleşmeli devlet memuru kadrolu devlet memuru statüsüne geçer. Sözleşmeli devlet memuru kadrolu statüsüne geçince istediği tüm tayin hakkına sahip olamaz.

3 1 kimleri kapsıyor?

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin;

633 sayılı Kanun çerçvesinde atananlar sadece 2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (SÖZPER 2019/I) alımı sonucu atanan personeli kapsamakta olup tüm sözleşmeli personeli kapsamamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.