Eğitim Müfettiş Yardımcısı Ne Iş Yapar?

Müfettiş Yardımcısı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Müfettiş yardımcısı kime denir sorusuna şöyle cevap verilebilir; kurumun bütün işleyişini veya çalışanları denetleyen kişidir. Amirlerine bağlı olarak kurumlardaki işleyişi teftiş eder ve gerekirse soruşturma başlatır.

Eğitim müfettiş Yardımcısı nerede çalışır?

Yetkili Milli Eğitim Maarif Müfettiş Yardımcıları ve Müfettişleri; -Milli Eğitim Bakanlığı personeli, Bakanlığa bağlı görev yapan kamu ve özel öğretim kurumlarına rehberlik eder ve gerekli durumlarda bu kurumlar üzerinde denetim ve teftiş gerçekleştirirler. Bu teftiş, hukuki, idari veya mali yönden olabilir.

Eğitim müfettişleri nerede çalışır?

Eğitim müfettişleri ve yardımcıları, ildeki her derece ve türden resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmetleri kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarını yürüteceklerdir.

Müfettiş yardımcıları ne kadar maaş alıyor?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Kıdemli Müfettiş 13.430 18.720
Müfettiş 8.500 15.180
Müfettiş Yardımcısı 6.870 10.410

Öğretmen Müfettişi nasıl olunur?

Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek.

You might be interested:  Yurt Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor?

MEB müfettiş Yardımcıları nereye atanır?

Yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak

Buna göre eğitim müfettişleri, il millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlıklarında görev yapacak.

Eğitim müfettiş yardımcılığı kimler başvurabilir?

Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.

Eğitim müfettişi ne iş yapar?

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Milli Eğitim müfettişleri ne kadar maaş alıyor?

Müfettiş olarak atanması halinde aylık maaş 2022 itibariyle 16 bin lirayı geçiyor. Kıdemli müfettişlerin maaşı ise yaklaşık 19 bin lira.

Kimler müfettiş olabilir?

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

Müfettiş yardımcısı ne iş yapar?

Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

Bakanlık müfettişi ne kadar maaş alır?

Başlangıçta müfettiş maaşları en az 8-9 bin TL seviyesindedir. Alanında başarılı, deneyimli, uzman müfettiş maaşları ise 10-20 bin TL seviyesindedir.

Mali müfettiş maaşı ne kadar?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Vergi Müfettişi 11.830 15.270

MEB maarif müfettişi ne iş yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini denetlemeden sorumlu olan maarif müfettişleri, aynı zamanda bu kurumlarda valilikler veya Milli Eğitim Bakanlığı adına, inceleme ve soruşturma gibi diğer görevleri de yerine getirmektedirler.

You might be interested:  Online Eğitim Ne Zaman Bitiyor?

MEB müfettiş nasıl olunur 2020?

Yapılan açıklamaya göre illerin eğitim müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere sınavla MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları için en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olma şartı aranacak.

MEB müfettişlik sınavı ne zaman 2021?

Sözlü ve yazılı sınav olacak

Yazılı sınav 26 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da tek oturum şeklinde yapılacak ve sonuçlar 8 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav ise 15-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da MEB Beşevler Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları ise 16 Eylül’de açıklanacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.