Eğitim Programları Ve Öğretim Yüksek Lisans Ne Işe Yarar?

Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans öğretim programı ne demek?

Yüksek lisans (İngilizcesi master), bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tez) ispat etmesiyle tamamlanır.

Eğitim Bilimleri yüksek lisans nedir?

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı yüksek lisans programı dört ders dönemine yayılan, 36 krediden (154 AKTS) oluşan iki yıllık bir programdır. Bir yüksek lisans tezi hazırlanması ve sözlü olarak savunmasının yapılması da programa dahildir.

Yüksek lisans mezunu olmak ne işe yarar?

Yüksek öğretim kurumlarında (lisansüstü mezuniyet şartı aranan) araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman gibi kadrolara başvurarak çalışabilirsiniz. Eğer tezli program mezunu iseniz doktora eğitimi alarak akademik kariyerinizi sürdürebilirsiniz.

You might be interested:  Öğrenci Yurtları Ne Zaman Açılacak?

Eğitim yönetimi yüksek lisansı ne işe yarar?

Eğitim Yönetimi yüksek lisans ve doktora programlarının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak,

Yüksek lisans ve master aynı şey mi?

Master ile yüksek lisans arasındaki fark her zaman merak edilir. Ancak master demek, yüksek lisans demektir zaten. Bu nedenle ikisinin arasında bir fark yoktur.

Yüksek lisans yaptıktan sonra ne olur?

Yüksek lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra doktora eğitimine başlamanız gerekmektedir. Akademisyen olmanın en önemli basamağı bu diyebiliriz. Başvuru şartları yüksek lisans ile aynıdır. Bu eğitim en az 4 yıl sürmektedir.

Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans kimler yapabilir?

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun durumda olan/ya da olabilecek ve/veya Fen ve/veya Edebiyat fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olup, pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

Eğitim Bilimleri yüksek lisans programları nelerdir?

Yüksek Lisans Programları

BİLİM DALI ANABİLİM DALI
5 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
8 Resim – İş Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde hangi bölümler var?

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Eğitimde Drama Anabilim Dalı
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Anabilim Dalı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
 • Karakter ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
 • Yüksek lisans Yapmak Memura Ne Kazandırır?

  Günümüzde yüksek lisans eğitimi almak son derece önemlidir. Bu nedenle devlette memurlarını bu konuda teşvik eder ve yüksek lisans yapan memurlarına ilave 1 kademe ilerlemesi verilir. 1 ilave kademe ilerlemesi alan memurun da doğal olarak maaşı artmaktadır.

  You might be interested:  Öğrenci Bursları Ne Kadar Oldu?

  Yüksek lisans kaç defa yapılır?

  Bir Tezli yüksek lisans devam ederken ikinci bir Tezli yüksek lisansa başvuramazsınız. Bir Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlıyken Tezli yüksek lisansa başvurabilirsiniz. Yine bir Tezsiz yüksek lisans programa kayıtlıysanız sayı sınırlaması olmaksızın başka Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilirsiniz.

  Yüksek lisans yapmak mı çalışmak mı?

  Yapılan araştırmalara göre işverenler yüksek lisans tecrübesi yerine iş deneyimini tercih etmektedir. Mezun olduktan sonra tezli bir yüksek lisans programına başladıysanız doktora programına devam ederek akademide kariyerinizi sürdürmeniz daha yararlı olacaktır.

  Eğitim yönetimi Yüksek lisansa kimler başvurabilir?

  Başvuru ve Kayıt

  4 yıllık bir Lisans Programından mezun olmak. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ve formasyon belgesi bulunmayan öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları istenebilir.

  Eğitim yönetimi mezunları ne iş yapar?

  Eğitim yöneticileri günümüzde sadece okullarda değil eğitim verilen her yerde çalışmaya başlamışlardır. Kurslar, milli eğitim bakanlığı, okullar, dershaneler, üniversiteler, bünyesinde eğitim veren şirketler eğitim yöneticisi çalıştırmaktadır. Eğitim yöneticiliği ülkemizde lisansüstü bir eğitim programı olarak sunulur.

  Eğitim yönetimi yüksek lisans kaç dönem?

  Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde ilgili Enstitü tarafından başvuru ve kayıtlar alınmaktadır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.