Etkin Öğrenme Hangi Eğitim Yaklaşımı?

Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.

High Scope Eğitim Nedir?

High/Scope, yirmiden fazla ülkede erken çocukluk dönemine hizmet veren bakım yuvalarında kullanılan, uzun süredir tanınmış eğitimsel bir yaklaşımdır. High/Scope yaklaşımı, özel teçhizat, materyaller ya da çevre istemeyen eğitimsel bir süreç ve felsefedir ve 40 yıllık araştırmalar ve uygulamalar üzerine kurulmuştur.

En etkin öğrenme biçimi nedir?

Bir öğrencinin, öğrenme stiliyle ayırt edildiğini söylemek, o öğrenci için bazı eğitsel yaklaşımların diğerlerine göre daha verimli olduğunu söylemek demektir. Öğrenme stili, öğrencinin en etkin şekilde öğrenmek için yani, yeni bir bilgiyi almak, anlamak, tutmak ve tekrar kullanabilmek için programlandığı tarzıdır.

High Scope Yaklaşımı nasıl uygulanır?

High/Scope programı, Piaget’nin gelişim teorisinden etkilenmiştir. Piaget’ye göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenme” için çeşitli girişimlerde bulunmadır. Bu girişimler, çocuğun çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri daha sonraki girişimlerinde tekrar kullanması sonucunda oluşmaktadır.

Etkili öğrenme ne demek?

Etkili öğrenme, bireyin kendi hafıza yapısına uygun bir öğrenme yöntemi saptayarak uygulamasıdır. Etkili öğrenme teknikleri arasından kendine uygun olan metodu bulan kişi, eskisine oranla daha hızlı bir öğrenme süreci gerçekleştirecektir.

You might be interested:  5. Tip Yurt Ne Demek?

High Scope ne demek türkçe?

High scope yaklaşımında temel inanç çocukların materyaller, insanlar ve fikirler yardımı ile aktif bir şekilde kendi öğrenmelerini gerçekleştirmektir. Öğrenci merkezli bu yaklaşım ile çocuğun özgüven, girişimcilik, bağımsızlık ve sorumluluk duyguları gelişir.

High Scope toplumsal yararları nelerdir?

High Scope Yaklaşım çocuklara kazandırdığı dilsel gelişim ve sorumluluk bilinci ile birlikte çevreleri için çok olumlu dönütler almaktadır. High Scope Toplumsal Yararı olarak çevreyle kurdukları iletişimi ve sosyal becerileri gösterebiliriz.

Öğrenme sürecinde en etkili öğrenme yöntemi nedir?

Anlatarak öğrenme: Öğrenmede en etkili yöntemlerden biridir.

1 sizce en etkili öğrenme yolu nedir?

Okuma parçasını ezberden okuyarak belleme yöntemi, parçaya bakarak öğrenme yönteminden daha etkili ve daha kalıcı olmaktadır. Ezberden okumaya yada zihnen yenilenmeye, okuma zamanından daha çok zaman ayırmak gerekir. Bu çabuk öğrenmeyi sağladığı gibi hatırlama bakımından da daha etkili olmaktadır.

Etkin öğrenmenin unsurları nelerdir?

Aktif Öğrenmenin Temel Düşünceleri

 • Öğrenen, öğrenme sürecinin aktif bir ögesidir.
 • Öğrenme birikimli bir süreçtir.
 • Öğrenmede çevre ile aktif etkileşim önemlidir.
 • Öğrencinin öğrenme becerileri geliştirilebilir.
 • Öğretimsel işler (öğrenciye ne yaptırdığınız) önemlidir.
 • Gems yaklaşımı nedir?

  GEMS, (Great Exploration Math and Science-Fende ve matematikte büyük araştırmalar) heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

  Waldorf sistemi nedir?

  Waldorf eğitim yaklaşımı 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiştir. Waldorf yaklaşımı eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar.

  Reggio Emilia sistemi nedir?

  Reggio Emilia Yaklaşımı’na göre eğitimin amacı; büyüme sürecindeki çocuğun gelişimini engelleyen “duvar”ın ortadan kaldırılmasıdır. Eski ve katı kurallar, güncelliğini yitirmiş kavramlar, yetişkinlerce benimsenmiş anlaşılması güç davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim yöntemleri bu ‘duvar’ı oluşturmaktadır.

  You might be interested:  Thy Öğrenci Indiriminden Nasıl Faydalanılır?

  Etkili bir öğretim nasıl olur?

  Bu nedenle sınıf içinde aşağıdaki etkinliklere yer verilmesi etkili bir öğretim için yararlı olabilir.

 • Destekleyici Bir Sınıf Atmosferi Yaratmak.
 • İçeriğin Tutarlı Olarak Sunulması
 • Alıştırma ve Uygulama Çalışmaları
 • Temel Destek Noktalarının Belirlenmesi.
 • Stratejileri Öğretebilmek.
 • İş Birlikli Öğrenme.
 • Etkin öğrenme modeli nedir?

  Aktif öğrenme, ‘etkin katılım’ ve ‘ ezbersiz eğitim’ ilkelerine dayanan, öğrenenin öğrenme sorumluluğunu üstlendiği ve bu süreçte bazı kararlar alabildiği, öz düzenlemeler yapabildiği, karmaşık işleri çözebilmek için zihinsel becerilerini kullandığı bir öğrenme modelidir.

  Etkili öğretim yöntemi nedir?

  QAIT yani etkili öğretim modeli, eğitim psikoloji konusunda çalışan Psikolog Robert Slavin tarafından geliştirilmiştir. Slavin’in etkili öğretim modeli, aşamalı bir eğitim modelini belirtiyor. Model, öğretmen ve öğrencileri kapsayan bir eğitim sürecine odaklanarak nitelikli bir eğitiminin nasıl olacağına bakıyor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.