Evde Eğitim Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Sözleşmeli ek ders ücretleri 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti de 34,09 lira olacak. Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Evde eğitim öğretmeni kaç saat ek ders alır?

Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.

Evde eğitim Bir günde kaç saat ders verilir?

Bir ‘evde eğitim öğrencisi 30 saate kadar ders alabilir. Ancak bunu farklı öğretmenlerden almak durumundadır. Bu durumda bir öğretmen öğrencinin 8 saatlik dersine girerken başka bir öğretmen de başka 8 saate kadar dersine girebilecek.

Destek eğitim ek ders ücreti ne kadar?

2021 Yılı Ocak Ayı Kadrolu Öğretmen Net Ek Ders Saat Ücreti (%15 Vergi Dilimli Hesaplama)

KADROLU ÖĞRTEMEN EK DERS ÜCRET TİPİ NET EK DERS SAAT ÜCRETİ
Özel Eğitim (% 25 Fazla Ek Ders Ücreti) 24,44 TL
Destek Eğitim Odası (% 25 Fazla Ek Ders) 24,44 TL
Gece / Hafta Sonu Ek Ders 20,95 TL
Takviye Kursu Gündüz 39,11 TL
You might be interested:  Öğrenci Işlerine Dilekçe Nasıl Yazılır?

30 saat derse giren öğretmen evde eğitim verebilir mi?

Zaten üzerinde sınıf görevi bulunan sınıf öğretmenleri haftada 30 saat ders okuttuğundan ve ek ders ücreti ödemelerine ilişkin karar uyarınca haftada 30 saatten fazla ders okutamayacağından evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almalarına da imkan bulunmamaktadır.

Evde eğitim ders saati kaç dakika?

MADDE 9- (1) Evde eğitim hizmetine iliĢkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına iliĢkin Ģartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca; hastanede eğitim hizmetine iliĢkin planlama ise okul yönetimince yapılır.

Evde eğitim en az kaç saat ders verilir?

EVDE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ NASILDIR? İlköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde haftalık 10, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.

Evde eğitim Hafta Sonu verilir mi?

ğ) Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere verilen eğitim hizmetleri, bilişim teknolojileri de kullanılarak desteklenir. h) Evde eğitim hizmeti hafta içi verilebileceği gibi hafta sonları da verilebilir.

Evde eğitim öğrencisine BEP hazırlanır mı?

Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere, kayıtlı bulunduğu okulda/ku- rumda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır. Ancak BEP geliştir- me birimince, bu programlara dayalı olarak öğrencilerin eğitim performanslarına göre, ihtiyaç duydukları alanlarda BEP hazırlanır.

2022 destek eğitim odası ek ders ücreti ne kadar?

Gündüz ek ders ücreti 27,29 TL’ye yükselirken yüksek lisans ek ders ücretleri 35,27 TL olarak değişiklik gösterdiği 2022 yılında ücretli öğretmenler ise girdikleri ders başına 29,19 TL alacak şekilde maaşlarına zam getirildi. Yani haftada 30 derse giren bir ücretli öğretmen 2022 yılında 1 ayda 3.360,64 TL maaş alacak.

You might be interested:  Lise Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlıyor?

2021 özel eğitim ek ders ücreti ne kadar?

Gece ek ders verilmesi durumunda 29,191 lira kazanacaklar. Sözleşmeli ek ders ücretleri de 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti ise 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti ise 34,09 lira olacak. Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Destek eğitim Günde kaç saat verilebilir?

kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir. ücreti, %25 artırımlı ödenir.

Evde eğitimde kimler görev alabilir?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde; ‘Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

Öğretmen en fazla kaç saat kurs açabilir?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örnek: a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

Öğretmen halk eğitim en fazla kaç saat ek ders alır?

Kararların “Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi” başlıklı 26. maddesine göre asli görevlerinizi aksatmamak ve maaş karşılığı ders görevinizi tamamlamak ve ücreti de görevlendirildiğiniz Halk Eğitim Merkezi’nce ödenmek koşuluyla 10 saate kadar ek ders ücreti alabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.