Evde Eğitim Ücreti Ne Kadar?

Sözleşmeli ek ders ücretleri 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti de 34,09 lira olacak. Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Evde eğitim ders saati kaç dakika?

MADDE 9- (1) Evde eğitim hizmetine iliĢkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına iliĢkin Ģartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca; hastanede eğitim hizmetine iliĢkin planlama ise okul yönetimince yapılır.

30 saat derse giren öğretmen evde eğitim verebilir mi?

Zaten üzerinde sınıf görevi bulunan sınıf öğretmenleri haftada 30 saat ders okuttuğundan ve ek ders ücreti ödemelerine ilişkin karar uyarınca haftada 30 saatten fazla ders okutamayacağından evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almalarına da imkan bulunmamaktadır.

Evde eğitim ek ders ödenecek mi?

Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücret-leri %25 fazlasıyla ödenir.

You might be interested:  Dyk Öğrenci Başvuru Nasıl Yapılır?

Destek eğitim odasında kaç saat ders verilir?

Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Evde eğitim en az kaç saat ders verilir?

EVDE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ NASILDIR? İlköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde haftalık 10, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır.

Evde eğitim hangi saatlerde yapılmalı?

Evde eğitim faaliyetleri öncelikle sınıf öğretmenleri olmak üzere diğer öğretmenlerin görevlendirmesi ile yürütülür. Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca belirlenir.

Evde eğitim öğretmeni kaç saat ek ders alır?

Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.

Öğretmen en fazla kaç saat kurs açabilir?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örnek: a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

Öğretmen halk eğitim en fazla kaç saat ek ders alır?

Kararların “Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi” başlıklı 26. maddesine göre asli görevlerinizi aksatmamak ve maaş karşılığı ders görevinizi tamamlamak ve ücreti de görevlendirildiğiniz Halk Eğitim Merkezi’nce ödenmek koşuluyla 10 saate kadar ek ders ücreti alabilirsiniz.

You might be interested:  Ek Tercih Kyk Yurt Başvuruları Ne Zaman 2020?

29 Ekim günü nöbet ücreti ödenir mi?

29 Ekim’de Ek ders ve Evde Eğitim ücretleri ödenir. Ancak 29 Ekim’de DYK, Nöbet, Egzersiz, İYEP, Destek Eğitim ücretleri ÖDENMEZ.

Evde eğitim vermek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan görüş yazısına göre zorunlu ek ders kontenjanını dolduran öğretmenlere de 8 saat evde eğitim görevi verilebilecek. İlgili kanun maddesine göre sınıf öğretmenleri, alan öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri evde eğitim verebilir.

Destek eğitim en az kaç saat verilebilir?

kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Destek eğitim odasında günde en fazla kaç saat ders verilir?

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu plan- lama en fazla 12 ders saati (30×40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

Destek eğitim odasında dersler ne zaman verilir?

Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.