Halk Eğitim Oryantasyon Belgesi Ne Işe Yarar?

Halk eğitim merkezlerinde tüm zamanlı ya da yarı zamanlı olarak görev alabilirler.Usta öğretici oryantasyon belgesi, belge sahibinin mesleğini farklı kişilere öğretebileceğini gösteren belgedir. Bu belge ile halk eğitim merkezlerinde yarı zamanlı öğretmenlik yapılacağı gibi kadrolu öğretmenlik yapmak da mümkündür. …
Usta öğretici oryantasyon belgesi, belge sahibinin mesleğini farklı kişilere öğretebileceğini gösteren belgedir. Bu belge ile halk eğitim merkezlerinde yarı zamanlı öğretmenlik yapılacağı gibi kadrolu öğretmenlik yapmak da mümkündür.

Oryantasyon eğitimi ne zaman verilir?

İşletmeye yeni giren ya da şirket içerisinde bölüm değiştiren personele işe başlama öncesi veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan eğitimlere oryantasyon eğitimi adı verilir.Bu eğitimin amacı; personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesinin, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanmasının ve bu şekilde kısa

Oryantasyon eğitimi kaç saattir?

İşbaşı/oryantasyon eğitimleri her çalışan için 2 saaten az olamaz ve bu eğitimlerin süreleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresinden düşülemez.

Oryantasyon Kursu nedir ne işe yarar?

Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmen, kadrolu usta öğretici ile görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin Halk Eğitimi Merkezleri Oryantasyonu konusunda bilgi ve becerilerini artırmak ve mesleki tecrübelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara Usta Öğretici Oryantasyon Kursu denmektedir.

You might be interested:  Almanya'Da Eğitim Sistemi Nasıl?

Oryantasyon kursuna kimler katilabilir?

USTA ÖĞRETİCİ ORYANTASYON EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

 • Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan/yapacak olan;
 • · Öğretmenler,
 • · Kadrolu usta öğreticiler,
 • · Görev alacak Ücretli Uzman ve Usta Öğreticiler katılabilir.
 • Oryantasyon eğitimi nasıl verilir?

  Oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?

  1. Personelin masası ya da çalışma alanı önceden kullanıma hazır hale getirilir,
  2. Personele ait kurumsal e-posta adresi ile telefon numarası oluşturulur,
  3. Personel kimlik kartı hazırlanır,
  4. İlk iş günü personel ekipte yer alan bireylere tanıtılır.

  Oryantasyon Süreçleri Nelerdir?

  Fransızca orientation kelimesinin Türkçe söylenişi oryantasyondur. İşe yeni başlayan çalışanların gereken tüm bilgileri edinmesi ve kısa sürede işe adapte olması için yapılan bir eğitimdir. Sadece eğitim verilmekle kalmaz aynı zamanda kişinin bu eğitime ve işe uyup uymadığı da denetlenmiş olur.

  Etkili bir oryantasyon süreci kaç aşamadan oluşur?

  “Oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?” diye sorulduğunda karşımıza iki aşamalı bir süreç çıkıyor. Programdaki çalışanı kuruma alıştırma süreci İnsan Kaynakları Departmanı ile yürütülürken, işe ve mesai arkadaşlarına alışma süreci ise oryantasyonun sorumlusu ya da yöneticisi tarafından gerçekleştiriliyor.

  Iyi bir oryantasyon nasıl olmalı?

  İşte İnsan Kaynakları uzmanları için doğru oryantasyon ipuçları:

  1. Plan yapın. Yeni çalışana doğru oryantasyon vermenin ilk adımı plan yapmaktan geçiyor.
  2. Çalışanı bekletmeyin.
  3. Oryantasyon öncesi çalışanı bilgilendirin.
  4. Çalışanların rahat etmesini sağlayın.
  5. Dürüst olun.
  6. Çalışanların hemen işe koyulmasını beklemeyin.

  Oryantasyon eğitimi zorunlu mu?

  “İşe başlama eğitimleri” zorunlu!

  İşveren, çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenmelidir.

  Oryantasyon neden önemli?

  Oryantasyon eğitiminin amacı, çalışanın aklındaki sorulara cevap bularak kuruma hızla alışmasını sağlamaktır. İşin yapısını, işlevini, kurumun iş çevresini öğreterek yapacağı işin önemini, hak sorumluluk ve kurum kültürü ile aidiyet hissine sahip olmasını amaçlar.

  You might be interested:  Yurt Dışı Çıkış Harcı Hangi Bankalara Yatırılır 2019?

  Oryantasyon eğitiminde neler yer almalı?

  Oryantasyon eğitimi şu konuları kapsayabilir: İşletmenin tarihçesi, işletme ürünlerinin/hizmetleri, organizasyon şeması ve bölümler, işletme kültürü, değerler, işletmenin vizyonu, ücret sistemi ve prosedürü, ödüllendirme, bireysel öneri sistemi, sağlık hizmetleri, güvenlik bilgileri, yangın çıkışları, acil çıkışlar ve

  Lise mezunu usta öğretici olabilir mi?

  3- MESLEK LİSESİ MEZUNU OLANLAR KATILABİLİR Mİ? 4 yıllıl Meslek lisesi mezunu olanlar işyeri açma belgeleriyle usta öğreticilik kursuna katılabilirler. 3 yıllık meslek lisesi mezunları önce denklik yoluyla ustalık beceri sınavlarına alınırlar.Başarılı olmaları halinde ustalık belgeleriyle kursa katılabilirler.

  Usta öğretici olmak için kaç puan gerekir?

  Konuların işlenmesinde ayrı öğretmenlerin görev alması durumunda sorular, ilgili öğretmenlerce hazırlanarak kurs sonunda tek sınav şeklinde uygulanır. Kursa katılanların başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılan sınavda, en az 45 puan ‘Geçer’ not almaları gerekir.

  Usta öğreticilik belgesi ne işe yarar?

  Usta Öğretici Belgesi Sahipleri İşyerlerinde Çırak Öğrenci Çalıştırabilir, Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda Eğitici Olarak Görev Alabilirler. Spor Kursları İçin 2. Kademe Antrenörlük Belgesi İstenir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.