Il Milli Eğitim Müdürü Nasıl Olunur?

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak, 3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, 4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

Il milli eğitim müdürü görev süresi kaç yıl?

MADDE 26 – (1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

Il milli eğitim şube müdürü ne iş yapar?

İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet

Milli eğitim şube müdürleri ne kadar maaş alıyor?

Şu anda şube müdürünün ocak ayı itibariyle maaşı: 10.452 TL dir. Okul müdürlerinin ocak ayı maaşı ise 12.651 TL dir. Şu anda şube müdürüyle okul müdürünün arasındaki fark yaklaşık 2.200 TL’dir. Okul Müdürü Uzman Öğretmen olduğunda bu fark yaklaşık 3.500 TL’ye çıkacaktır.

You might be interested:  Ömer Seyfettin Hangi Alanda Eğitim Almıştır?

Milli eğitim şef nasıl olunur?

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

Okul müdürlerinin rotasyonu kaç yıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin ardından müdür başyardımcıları ve yardımcılarına da rotasyona tabi tutacak. Müdürlerin asaleten 5 yıl, müdür yardımcılarının ise asaleten 8 yıl görev yaptıktan sonra görev yerleri değişecek.

Şube müdürü ne demek?

Banka şube müdürü, şube operasyonlarını denetlemek, şube personelini yönetmek ve verimli çalışmayı sağlamakla görevlidir. Verimliliği artırmak, iş sonuçlarını üst düzeye çıkarmak ve en yüksek performans seviyelerine ulaşmak için şube faaliyetlerini düzene sokar.

Şube müdürü maaşı ne kadar?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Şube Müdürü 5.500 22.450
Şube Müdür Yardımcısı 5.500 12.250

Il milli eğitim müdürü kimdir?

Levent YAZICI – İl Millî Eğitim Müdürü

Milli Eğitim Şube Müdürleri kaç saat ek ders alır?

Şube müdürü kadrolarına 25 saat ek ders ücreti önerip, internet sitelerinde, birde yayınladılar.

Il milli eğitim müdür yardımcısı ne kadar maaş alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Eğitim Müdür Yardımcısı 7.630 13.740

IT müdürü ne kadar maaş alır?

Bilgi işlem müdürü maaşları –

Bilgi İşlem Müdürü maaşı en düşük 5.950 TL, en yüksek 23.760 TL arasında değişkenlik göstermektedir. …

Milli Eğitim Şef nedir?

Hatırlanacağı üzere 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinden önce şeflerin görev tanımı şu şekilde yazılıydı; “Şube müdürlüklerine ait büroların başında bulunan şefler, büroya ait işlerin düzenli ve

You might be interested:  Kyk Yurt Nakil Işlemleri 2021 Ne Zaman?

MEB şeflik sınavına kimler girebilir?

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.’

Öğretmen nasıl şef olur?

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak, 3) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.