Ilçe Milli Eğitim Müdürü Nasıl Olunur?

‘(1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır. ‘

Ilçe milli eğitim müdürü görev süresi kaç yıl?

MADDE 26 – (1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

Milli eğitim şube müdürü ne kadar maaş alır?

Şu anda şube müdürünün ocak ayı itibariyle maaşı: 10.452 TL dir. Okul müdürlerinin ocak ayı maaşı ise 12.651 TL dir. Şu anda şube müdürüyle okul müdürünün arasındaki fark yaklaşık 2.200 TL’dir. Okul Müdürü Uzman Öğretmen olduğunda bu fark yaklaşık 3.500 TL’ye çıkacaktır.

Şube Müdürü MEB nasıl olunur?

Mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç yıl çalışmış olanlar şube müdürlüğü ataması için gerekli süre şartını taşımaktadır. Öğretmen kadrosunda dört yıl çalışmış olanlar şube müdürlüğü ataması için gerekli süre şartını taşımaktadır.

You might be interested:  Çevrimiçi Eğitim Ne Demek?

Ilçe milli eğitime nasıl geçilir?

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak, 3) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

Okul müdürlerinin rotasyonu kaç yıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin ardından müdür başyardımcıları ve yardımcılarına da rotasyona tabi tutacak. Müdürlerin asaleten 5 yıl, müdür yardımcılarının ise asaleten 8 yıl görev yaptıktan sonra görev yerleri değişecek.

Ilçe şube müdürü nasıl olunur?

5) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır; – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak, – En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak, – Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla

Şube müdürü kaç lira maaş alıyor?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Şube Müdürü 5.500 9.040
Şube Müdür Yardımcısı 5.500 7.480

Milli Eğitim şube müdürü ne demek?

İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet

Milli Eğitim Şube Müdürleri ek ders alır mı?

Şube müdürleri ekders almıyor. Vekaleten görevlendirilirseniz şube müdürü maaşı alırsınız.

Milli eğitim şube müdürlüğü sınavına kimler girebilir?

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

You might be interested:  Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadar?

Diyanet şube müdürü nasıl olunur?

1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, 2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak, 3) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, ancak, bayanlarda bu şart aranmaz, 4) Vaizlik yeterlik belgesine sahip olmak.

Bir öğretmen nasıl Şube Müdürü olur?

5- 5 yıldan az öğretmenlik hizmeti olup da atanma tarihine kadar 5 yıllık hizmeti dolacaklar şube müdürlüğü sınavına katılamazlar. Ancak, 5 yıllık öğretmenlik hizmeti olup da 10 yıldan az hizmeti olanlar atanma tarihine kadar bu süreyi tamamlarlarsa 1 inci dereceli şube müdürlüğü sınava katılabilirler.

Kurumlar arası geçiş kaç gün sürer?

Kurumlar Arası Geçişte Muvafakat Süresi ve Dava Açma Süresi

Kurumlar arası geçişe muvafakat verilmemesi halinde iptal davası açılacağından bu dava için hak düşürücü süre söz konusudur. Buna göre 60 gün içinde bu dava açılmalıdır.

Kurumlar arası geçiş için kaç yıl çalışmak gerekir?

Kurumlar arası geçiş süreci şu şekildedir; Memurun kurumlar arası geçiş talebi. Atamasını isteyen memurun asaletinin tasdik edilmiş olması. Yani en az 2 senelik çalışma süresini tamamlamış, aday memurluk aşamasını geçmiş olması (DMK madde 54)

Öğretmen hangi Memurluklara geçebilir?

1- Dilekçe ile genel idare hizmetleri kadrosundaki bir memurluğa geçirilmek istemeniz halinde il milli eğitim müdürü uygun görürse sizi direk geçirebilir. Bu kadrolar V.H.K.İ., Santral memuru, memur, ambar memuru, usta öğretici, şoför kadrolarıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.