Iş Yerlerinde Eğitim Verme Zorunluluğu Hangi Mevzuattan Kaynaklanmaktadır?

Cevap : Işyerlerinde eğitim verme zorunluluğu hangi mevzuattan kaynaklanmaktadır sorusunun cevabı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince işyerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği
1- Genel Açıklama: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesi işveren tarafından çalışanları bilgilendirme, 17 nci maddesi ise çalışanlara eğitim verme zorunluluğu getirmiştir.

İş yerlerinde eğitim verme zorunluluğu hangi mevzuat?

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi aşağıdakilerden hangisinde belirlenmiştir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?

“(2) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinde, geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.

You might be interested:  Telafi Eğitim Ne Zaman?

Işçi sağlığı ve iş güvenliği tarafları kimlerdir?

İş güvenliği; İşçilerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirlerdir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde taraflar olarak; işverenin, işçilerin ve devletin yükümlülükleri vardır.

İşveren İSG eğitimi almak zorunda mı?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur.

İş güvenliği eğitimi kaç kişiden sonra zorunlu?

Az Tehlikeli Sınıfta İşverenler İçin, İş Güvenliği Uzmanı & İşyeri Hekimi Hizmeti Alma Zorunluluğu. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına göre 50 kişiden az çalışanı ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 01/07/2020 tarihi itibariyle İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi hizmet almak zorunluğu başlayacaktır.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl verilir?

İş Güvenliği Eğitiminin Süresi

 1. Şayet işyeri çok tehlikeli işyeri sınıfına giriyorsa bu gibi işyerlerinde yılda bir kez 16 saat eğitim verilmesi zorunludur.
 2. Tehlikeli sınıfında olan işyerlerinde ise 2 yıl içinde en az bir kez olmak üzere 12 sat eğitim zorunludur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kim verir?

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini hangisi veremez?

İşyerinde onbeş yaşını bitirmemiş çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili ayrıca eğitim verilmez.

You might be interested:  Aöl Donuk Öğrenci Ne Yapmalı 2020?

İş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları nelerdir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 • Genel konular. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 • Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Teknik konular.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi nelerdir?

  İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler

 • 1) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi.
 • 2) Geçici ve belirli süreli işlerde eğitim.
 • 3) Yangın Eğitimi.
 • 4) İşlere Yönelik Özel Eğitim.
 • 5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim.
 • 6) Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim.
 • 7) Asbestle Çalışmalarda Eğitim.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ne zaman verilmeli?

  Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

  Çalışma hayatının tarafları nelerdir?

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarafları

  İş sağlığı ve güvenliği konusunun tarafları işçi, işveren ve devlet olarak görülmektedir.

  İş sağlığı ve güvenliği kimin işidir?

  İSG bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan iş yerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına göre değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1) toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü vardır.

  İş güvenliğinden ilk kim sorumludur?

  İş güvenliği tedbirleri konusunda mevzuatımız ilk sorumluluğun işverene ait olduğunu belirtmiş ve önlemlerin prensiplerini de belirtmiştir. Sermayeyi ve iş gücünü elinde tutan tarafın güvenlik tedbirlerini alması doğru bir yaklaşımdır. Çalışana veya farklı otoritelere bu yükü yıkmak adil bir davranış olmayacaktır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.