Kaynaştırma Öğrenci Ne Demek?

Kaynaştırma öğrencisi kime denir? Kaynaştırma öğrencisi; öğrenmesiyle ilgili özel durumu devlet hastanesinden heyet raporuyla belgelenen çocuktur. Kaynaştırma raporuyla; rehberlik araştırma merkezleri sınıf öğretmeninden, çocuk için özel bir destek eğitim programı ister.
Kaynaştırma öğrencisi; öğrenmesiyle ilgili özel durumu devlet hastanesinden heyet raporuyla belgelenen çocuktur. Kaynaştırma raporuyla; rehberlik araştırma merkezleri sınıf öğretmeninden, çocuk için özel bir destek eğitim programı ister. Sınıf öğretmeni çocuğun seviyesine uygun eğitim programını değiştirir.

Kaynaştırma öğrencileri kimlerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) göre zihinsel, işitme, görme, bedensel yetersizliği, dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizmli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar kaynaştırma öğrencisi adıyla okullarda öğrenim görebiliyorlar.

Okulda kaynaştırma öğrencisi ne demek?

Kaynaştırma öğrencisi, özel eğitime ihtiyacı bulunan bireylerin kendi akranları ile birlikte eğitim ve öğretim görmesine imkan tanıyan bir sistemdir. Bir diğer ifade ile kaynaştırma öğrencisi engelli ve engelli olmayan bireyleri yan yana getirmektedir.

Kaynaştırma raporu kimlere verilir?

Kaynaştırma raporu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belgedir.

Kaynaştırma öğrencisine nasıl davranmalı?

Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli, kesintiye uğratılmamalıdır. Her aşamada kaynaştırma öğrencisini öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.

You might be interested:  Halk Eğitim Kursları Ne Zaman Açılacak?

Kaynaştırma öğrencileri kim belirler?

CEVAP : Okul rehberlik servisi, RAM temsilcisi veya BEP Geliştirme Birimi üyeleri ile birlikte ailelere; kaynaştırma eğitiminin yetersizliği olan öğrenciler ile sınıftaki diğer öğrencilere kaynaştırma eğitiminin faydaları konusunda bilgilendirme ve ikna toplantıları yapılır.

Kaynaştırma öğrencileri sınıfta kalır mı?

(3) (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Kaynaştırma öğrencisi hakları nelerdir?

Kaynaştırma öğrencisi, ilköğretim süresince tüm sınıflardan geçme hakkına sahiptir. Özel davranış sorunları var ise, rehber öğretmen tarafından desteklenir. Kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla beraber olarak sosyalleşmeleri sağlanır. Kaynaştırma öğrencisi olabildiğince ön sıralara oturtulmalıdır.

Kaynaştırma öğrencisine 45 in altında not verilir mi?

Hocam yönetmelik filan bilmiyorum, bu bir teamül de olabilir ama kaynastirma öğrencisine 45 altında not verilmiyor. Hocam burada büyütülecek bir şey yok ver 45 i geç. Bu çocuklar zaten dezavantajlılar kasmaya gerek yok. hiç bir yönetmelik öğrenciye en az XX not verilir demez.

Kaynaştırma ekibinde kimler yer alır?

Kaynaştırma eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için ekipte yer alan bireylerin işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Kaynaştırma ekibinde yer alan bireyler; sınıf öğretmeni, okul yönetimi, rehber öğretmen, aile ve yardımcı öğretmendir.

Kaynaştırma eğitimi kimlere yarar sağlar?

KİMLERE UYGULANIR? Kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinimli çocuklar kendi akranlarıyla birlikte eğitim alabilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yeteneklerini doğru kullanabilmesi ve normal hayata karışması için kaynaştırma eğitimi alabilir.

RAM raporu hangi durumlarda alınır?

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ile desteklenmeye ihtiyacı olan bireylerin, Rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz destek eğitim hizmeti alabilmeleri için RAM raporu alınır.

Kaynaştırma öğrencisine sınav nasıl yapılır?

* Fiziksel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencisinin sınavı yazılı yerine sözlü yapılabilir ya da bilgisayar kullanarak (eğer biliyorsa) soruların cevabını yazması sağlanabilir. * Yazı yazmayı bilmiyorsa, ayrıca konuşamıyorsa da davranışları gözlenerek değerlendirme yapılabilir.

You might be interested:  Yurt Depozito Ne Kadar?

Kaynaştırma öğrencileri neye göre değerlendirilir?

Kaynaştırma uygulamalarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilirler. Ancak bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.

Kaynaştırma öğrencisine her dersten BEP hazırlanır mı?

Öğrencinin aldığı her ders için BEP hazırlanır. Bu BEP’ler toplu halde öğrenci dosyasında bulunur. Hiyerarşik bir sıra izlemeyen, üniteli derslerde her ünitenin bir uzun dönemli amacı ve bu uzun dönemli amacın kısa dönemli amaçla- Öğrencinin aldığı her ders için BEP hazırlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.