Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşları Ne Kadar?

Başka bir anlatımla haftalık 30 saate kadar olan çalışmalar kısmi süreli çalışmadır. Kısmi zamanlı öğrenci maaşları ne kadar 2021? Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2021 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 15,90 TL’dir.
-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında

Kısmi Zamanlı öğrenci ücreti ne kadar?

Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saattir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 2022 yılı için 20,85 TL’dir.

Kısmi Zamanlı öğrenci maaşları ne kadar 2021?

Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2021 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 15,90 TL’dir.

Kısmi Zamanlı öğrenci maaşları 2021 ne zaman yatıyor?

Çalışma dönemi her ayın 15 ile diğer ayın 14 ü arasındadır. Ücretler en geç çalışma dönemi tamamlandıktan sonra o ayın sonuna kadar hesabınıza yatırılmaktadır.

Kısmi Zamanlı öğrenci günde kaç saat çalışır?

1- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir. 2- Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

You might be interested:  Eğitim Koçu Sertifikası Nasıl Alınır?

Kısmi zamanlı öğrenci kaç saat?

4.Kısmi Zamanlı Öğrenciler Aylık En Fazla Kaç Saat Çalışabilir? Öğrencilerin çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada 15 saat ve bir ayda 60 saati geçmez.

Kısmi zamanli öğrenci ne iş yapar?

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMANIN AMACI NEDİR? Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kısmi zamanlı öğrenci bursu nedir?

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Nedir? Kısmi Zamanlı Çalışma, Üniversitemiz öğrencilerinin, 1 eğitim öğretim yılı boyunca, ders programlarının uygunluğu gözetilerek, haftada en çok 15 saat, Üniversitemiz birimlerinde belirli bir maaş karşılığı çalıştırılmasına ilişkin bir burs olup, kontenjanlarla sınırlıdır.

Kısmi çalışma ne demek?

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA NEDİR? İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesidir. İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.

Kısmi zamanlı ne demek?

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA NEDİR? İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli (part-time) iş sözleşmesidir. İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

Kısmı Zamanlı öğrenci Başvuruları Ne Zaman?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kısmi zamanli öğrenci başvurularımız 24.09.2021 tarihi itibariyle başlamıştır. Adresinden Başvuru Yapabilirsiniz.

Öğrenci çalışabilir mi?

Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.