Kısmi Zamanlı Öğrenci Ne Demek?

Kısmi zamanlı öğrenci kime denir? Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde geçici işlerde çalıştırılan işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Kısmi zamanlı öğrenci ne yapar?

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMANIN AMACI NEDİR? Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kısmi Zamanlı öğrenci ne kadar maaş alır?

-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında

Kısmi zamanlı çalışma ücreti ne kadar?

İş Kanunu’nun 13 maddesine göre, kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecektir. Hafta tatilinde alacağı ücret günlük 2 saatlik ücretidir.

Kısmi zamanlı öğrenci kaç saat çalışır?

MADDE 9- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. (2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

Kısmi zamanlı çalışma ne iş yapar?

Kısmi zamanlı öğrencilere iş gücü ihtiyacı duyduğu büro işleri, kütüphane düzenlenmesi vb. gibi görevler verilir.

Kısmi zamanli öğrenci maaşları ne kadar 2021?

Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2021 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 15,90 TL’dir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.