Kısmi Zamanlı Öğrenci Ne Kadar Maaş Alır?

Kısmi zamanlı öğrenci maaşları ne kadar 2021? Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2021 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 15,90 TL’dir. KISA MESAFE KOVAN TAŞIMA HAKKINDA arıların geri dönmemesi için önlemler
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kısmi zamanlı çalışma ücreti ne kadar?

İş Kanunu’nun 13 maddesine göre, kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecektir. Hafta tatilinde alacağı ücret günlük 2 saatlik ücretidir.

Kısmi zamanlı öğrenci kaç saat çalışır?

MADDE 9- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. (2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

Kısmi Zamanlı öğrenci ne iş yapar?

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMANIN AMACI NEDİR? Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kısmi zamanlı çalışma bursu nedir?

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Nedir? Kısmi Zamanlı Çalışma, Üniversitemiz öğrencilerinin, 1 eğitim öğretim yılı boyunca, ders programlarının uygunluğu gözetilerek, haftada en çok 15 saat, Üniversitemiz birimlerinde belirli bir maaş karşılığı çalıştırılmasına ilişkin bir burs olup, kontenjanlarla sınırlıdır.

You might be interested:  Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nasıl Gidilir?

Kısmi zamanli öğrenci maaşları ne kadar 2021?

Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2021 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 15,90 TL’dir.

Kısmi zamanlı başvuru nedir?

Yaz döneminde iş gücüne ihtiyaç duyan birimler için Rektörlükten onay alınması durumunda eğitim-öğretim yılı için sağlanan kontenjandan daha az sayıda öğrenci yaz döneminde kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Yaz aylarında kısmi zamanlı çalışma öğrencinin değil, birimin talebine göre gerçekleşir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.