Kyk Yurt Müdürü Nasıl Olunur?

Nasıl Yurt Müdürü Olunur?

  1. Lise ya da üniversite mezunu olmak,
  2. Sınavsız atama ile alan kurumlara ilgili yeteneklerin bulunduğu CV ile başvurmak,
  3. Sınav sonrası mülakat ve atama ile alan kurumların sınavlarına girerek süreci takip etmek,

Yurt müdürü olmak için hangi bölüm okunmalı?

Üniversitede İşletme, İktisat bölümlerini bitiren kişiler yurt müdürü olarak çalışabilir. Bu bölümlerde eğitim almak tercihe bağlıdır, yurt müdürü olarak çalışabilmek için herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Yurt müdürü, öğrencilerin konakladığı yurtların idaresinden sorumludur.

KYK Yurt müdürü ne kadar maaş alır?

10 Ara 2020 — Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK’da yurt yönetim memuru olarak istihdam eden personel 2021 yılı için 3.700 TL maaş almaktadır.

KYK Yurt Müdürü nöbet tutar mı?

Yurt müdürün nöbet hizmetine dâhil edilebilmesi için ilgili yurt müdürlüğünde öncelikle nöbet tutacak personel sayısı üçten az olması gerekmektedir. Ayrıca o yurt müdürlüğün de uzman ve/veya araştırmacı olması halinde yurt müdürü değil bu personel nöbetçi memur sıfatıyla nöbet hizmetini yürütecektir.

Kız yurdunda erkek müdür olur mu?

Kız öğrencilerinin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerinin barındığı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilecek. Her kurum, lisans mezunu ve öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip bir müdür tarafından yönetilecek.

You might be interested:  Kyk Yurt Ücreti Internetten Nasıl Ödenir?

Müdürü nasıl olunur?

Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım.

Yurt yönetim Memuru kaç para maaş alıyor?

Sözleşme ücreti girdiğiniz takdirde, girilen ücret üzerinden hesaplama yapılır.

Engelli çocuğunuz var mı?

0 yıl hizmeti olan Diğerleri (Lise, Ortaokul veya ilkokul mezunu) – KYK Yurt Yönetim Memuru
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Ek Ödeme 80 2,535.38 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -44.16 ₺

Yurt hocaları ne kadar maaş alıyor?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Yurt Müdürü 5.440 6.650
Yurt Müdür Yardımcısı 4.580 6.890

Yurt görevlisi ne kadar maaş alır?

KYK Yurt Yönetim Memurlarının 2020 yılı için maaşları 3.450 TL’dir. KYK yurt yönetim memurları maaşlarının yanı sıra nöbet ücreti de alırlar, nöbet parası en fazla 90 saat üzerinden verilmektedir. Yeni yılın bütçe kanununda fazla çalışma ücreti saat başına 2,26 TL olarak belirlenmiştir.

Kimler nöbet tutamaz?

Kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecektir. Özürlü memurlara istekleri dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecektir.

Adliyelerde nöbet ve nöbet türleri nelerdir?

Nöbetler, harici nöbet, dâhili nöbet, Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) nöbeti, haftalık nöbet ve icra mahkemeleri nöbeti olarak düzenlenmiştir.

Yurt Yönetim Memuru kaçıncı dereceden başlar?

Bu yönde atılmış somut bir adım mevcuttur. 21 Kasım 2014 tarihli ve 29182 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan 2014/6986 sayılı Bakanlar Kurulu kararında (dolu/boş kadro kararnamesi) 600 adet Yurt Yönetim Memuru kadrosunun kadro derecesi 5’ten 4’e yükseltilmiştir. Bu “memur” unvanlı kadrolarda bir ilktir.

You might be interested:  Yüzyüze Eğitim Ne Zaman?

Kız öğrenci yurdunda kimler kalabilir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak, b) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası almamak ve kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmamak, c) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmamak, şartları aranır.

Öğrenci yurtları nereye bağlı?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren

KYK yurt çıkarsa gitmek zorunlu mu?

7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır? Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.