Modern Eğitim Koleji Sahibi Kim?

Kurucumuz Sayın Murat Gülel – Modern Eğitim Koleji | Facebook.

Murat Gülel kim?

Şanlıurfalı iş adamı Murat Gülel tarafından İstanbul Beylikdüzü’nde 2017 yılında eğitim ve öğretime açılan Modern Eğitim Koleji (MEK) öğrencileri, Türkiye’nin bayrağını Mısır’da başarıyla dalgalandırdı.

Modern eğitim ne demek?

Modern eğitim sistemi; günümde gelişmiş ülkelerde uygulanan okul öncesi, ilköğretim, yükseköğretim ve sürekli eğitim üzerine kurulu, eğitim sistemidir.

Modern eğitim nedir felsefe?

Bu anlayışta branşlar ve ezber yapılan derslerin yerini kişiler alır. Kişilikler dikkate alınır ve herkesin hayatın farklı bir yanı olduğu kabul edilerek farklı çözümler olabileceği kabul edilir. Bu eğitim anlayışında okul bilgi veren değildir, çünkü bilgi artık her yerdedir.

Postmodern eğitim nasıl olmalıdır?

Postmodernizm; “öğrenmeyi öğrenen bireyleri yetiştirmenin amaçlandığı, değişime ve gelişime açık, eleştirel yaklaşımın merkeze alındığı” bir eğitim sistemini benimser.

Çağdaş eğitim ile geleneksel eğitim arasındaki en önemli fark nedir?

Geleneksel eğitim anlayışında disiplinden anlaşılan; ceza, ilgiden anlaşılan şımartmayken; çağdaş eğitim anlayışında disiplin; sorumluluk kazandırma, ilgi ise takdir etme, destek verme, rehber olma anlamındadır. Çağdaş eğitim anlayışında disiplin ile ilgi arasında bir uçurum değil, bir bütünlük vardır.

Esasicilik eğitim felsefesi nedir?

Esasicilik, bir felsefeye bağlı olmaktan ziyade direkt olarak bir eğitim hareketi şeklinde doğmuştur. Eğitimin amacı, geleneksek eğitim felsefeleri için kabul edilen esasici eğitim felsefesine göre toplumu değiştirmeden kültürel mirasın aktarılması yoluyla korumaktır.

You might be interested:  Eğitim Fakültesi Mezunları Hangi Memurluklara Başvurabilir?

Felsefe eğitimi nasıl etkiler?

Eğitim felsefesi, eğitime yön veren sistemli düşünce ve kavramlar bütünüdür. Eğitim felsefesi bir toplumda eğitim sisteminin toplumun kültürü ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesine yardımcı olur. Bu anlamda, felsefi düşünceler eğitim sistemlerine yol gösterir.

Çağdaş eğitim Akımları nedir?

Kitapta “Çağdaş Reformcu Eğitim Akımları”, “Sanat Eğitimi” Akımı, “Çocuktan Hareket” Akımı, “Kır Eğitim Yurdu” Akımı, “İş Eğitimi” Akımı ve “Kolektif Eğitimi” Akımı gibi belli başlı akımlara yer verilmiştir. Aradan yüzyıl geçmiş ve günümüz eğitim anlayışı radikal değişimlere uğramıştır.

Postmodern Eğitim Yönetimi Nedir?

Dolayısıyla postmodern eğitimde yoksul, engelli, azınlık, gay, lezbiyen, korkutulmuş, depresif, kavgacı, dışlanmış, göçmen vb. olmak üzere bütün öğrencilerin öğrenme ve öğretme süreçlerine dahil edilmesi amaçlanır. Böylece hem bu kişilerle dost olmak hem de onlardan farklı şeyler öğrenmek olanaklı olur.

Postmodern değerlendirme modeli nedir?

Postmodern model, nesnel bilgiyi yadsıdığı için, öğretmenin bilgisel otorite olduğu düşüncesine de doğal olarak cephe alır. Zira bu anlayışa göre öğretmen, kendi bilişsel dünyasını, sahip olduğu öznel koşullara ve kendi algısına göre yapılandırır.

Post modern teori ne demek?

Postmodernizm, belirli bir durum içinde ve olumlu ya da olumsuz anlamda modernizmden farklılaşan, tüm siyasal ve maddi/toplumsal değişimleri, öte yandan düşünsel ve kuramsal ürünleri ve kültürel pratikleri kapsayan bir formülasyondur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.