Öğrenci Andını Kim Yazmıştır?

70 yıldan beri okullarda her gün söylenmekte olan ‘Öğrenci Andı’ nı yazan ve 23 Nisan 1933’te Türk çocuklarına armağan eden de Dr. Reşit Galip’tir. Prof. Dr. Afetinan, ‘Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler’ adlı eserinde (s. 213) Dr. Reşit Galip ve ‘AND’ hakkında şunları yazmıştır: ‘1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi.
Kuruluşundan beri KKTC’de okutulmaya devam edilmektedir. Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılan metin ilk defa 1933 yılının 23 Nisan kutlamaları sırasında bizzat kendisi tarafından Ankara’da bir törende toplanan çocuklara hep bir ağızdan söylettirilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.