Öğrenci Bu Dersten Muaftır Ne Demek?

Dersten muaf olmak demek o dersin zorunluluğu olmadığı göstermektedir. Öğrenciler isterler ise muaf oldukları dersleri tekrar alabilmektedir. Eğer muaf oldukları dersi alırlar ise derse girmek ve sınava girmek zorundadırlar.
MUAF OLMA: Üç kez sınavına girilen ancak başarısız olunan ortak dersin başarma zorunluluğunun ortadan kalkmasına denir. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir.

Bu dersten muaf olmak ne demek?

Muafiyet nedir? Daha önce herhangi bir yükseköğretim programında alınan bir dersin, yeni kayıt olunan programda tekrar görülmek istenmemesi üzerine yapılan bir işlemdir. İkinci Üniversite kapsamında mezun olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin dersleri sistemden Ekim ayı içerisinde otomatik olarak düşürülecektir.

Bir dersten nasıl muaf olunur?

Ortak dersleri bitirmenin bir diğer yolu da ortak derslerden “muaf” olarak bu dersleri bitirmektir. Bir ortak dersten muaf olmak için 3 defa sınava girmek ve 3 girişte de dersi başaramamış olmak gerekir. Bir ortak dersten 3 defa sınava girip ders başarılamamışsa o ders “muaf” olur. Yani artık o ders zorunlu değildir.

Bu dersten muaf değil ne demek?

Bu durum, söz konusu dersten veya sınavdan sorumlu olunmayacağı anlamına geliyor. Örneğin ‘Ayşe Matematik dersinden muaf’ denildiğinde, Ayşe isimli öğrencinin o dönem Matematik dersini almasına gerek olmadığı anlaşılıyor. Sınavdan muaf olmak da bahsi geçen sınava girme zorunluluğu bulunmamasını ifade eder.

You might be interested:  4+4+4 Eğitim Sistemine Ne Zaman Geçildi?

Üniversite ders muafiyeti nasıl olur?

Muafiyet için başvurulacak derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır. Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreler içerisinde, diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.

Din dersinden muaf olunca ne oluyor?

Din dersinden muaf olan öğrenci ise 10 din sorusunu yanıtlamayacağı için sorumlu olduğu soru sayısı 40 olacak. Bu öğrenciler için soru başına düşen süre 1.875 dakika olacak. Yani bu öğrenciler, diğerlerinden 15 dakika daha avantajlı duruma geçecek.

Muaf olunan dersler ne demek?

Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Kurs ve/veya sertifika programı niteliğindeki eğitim programlarından alınan dersler yükseköğretimde dikkate alınmaz.

Ders Muafiyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muafiyet başvuruları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Dersten muaf olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Muaf olduğunuz dersleri AKSİS sisteminden görüntüleyebilirsiniz. Ortak zorunlu derslerden muaf olan öğrencilerin transkript belgelerinde ilgili dersler (M) harf notu olarak işlenir, öğrenciler transkript belgelerinden muaf derslerini görüntüleyebilmektedir.

Bir dersten muaf olunca ortalamayı etkiler mi?

Muaf olunan dersler transripte muaf olarak işleniyor ve ortalamaya katılmıyor.

Muaf olunan dersler seçilir mi?

Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

E okul muaf değil ne demek?

O derse girmen ve başarı notunu geçmen gerekiyor muaf yazsaydı derse girmen gerekmezdi.

Muaf tutulan ders ne demek?

Muaf ders, sınava girildikten sonra başarısız olunması durumunda başarma zorunluluğunun ortadan kalmasıdır. Bu muaf olunan ders kredisi alınmamış olmaktadır. Kişiler ister ise muaf oldukları derse girebilmektedir.

You might be interested:  Fatih Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nerede?

Ders saydırma kaç yıl?

En fazla 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için saydırma/muafiyet talep edilebilir. Başvuru ekinde onaylı ders içerikleri ve not döküm belgesinin yer aldığı ve talebin açık bir şekilde belirtildiği bir dilekçenin Enstitü Müdürlüğüne sunulmasıyla gerçekleştirilir.

Ders Muafiyet kaç günde çıkar?

içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili birim yönetim kurullarınca en geç beş (5) iş günü içinde karara bağlanır ve karar öğrenciye ilan/tebliğ edilir.

Ders saydırma işlemi nasıl yapılır?

Ders Saydırma

  1. Ders saydırma, bir çeşit ders tekrarıdır ve ders tekrarında uygulanan kurallar aynen uygulanır.
  2. Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır.
  3. Lisans programlarında B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.