Öğrenci Işlerine Dilekçe Nasıl Gönderilir?

Öğrenci işleri daire başkanlığına hitaben yazılan dilekçe tüm Türkçe Dilekçe yazımı temel kurallarına uymalıdır, yani hitap makamı en üste yazılır ve üniversite ünvanı öğrenci işleri başkanlığı makamına yazılır. Daha sonra öğrenci işlerinin dilekçeyi kolay okuması için öğrenci özlük bilgileri maddeler halinde sunulur.

Bir üniversiteye dilekçe nasıl yazılır?

Üniversite dilekçe örneği içinde bulunması gereken bazı temel ögeler vardır. Bunlar; dilekçenin yazılacağı makamın adı, dilekçeni yazıldığı tarih, talep ve şikayetlerin yer aldığı metin kısmı, talepte bulunacak kişinin adı soyadı, iletişim adresi ve imzası yer almalıdır.

Üniversite dilekçe nereye yazılır?

Üniversite Rektörlüğüne Dilekçe Yazmak

Eğer aklınıza takılan bir soru işaret, ya da iletmek istenen bir şikayet, talep, istek vb gibi durumlar var ise eğer, bunu az öncede belirtmiş olduğumuz gibi yazılı olarak aktarmalısınız. Çünkü rektörlük binalarında sistemin ilerleyiş şekli bu durum ile gerçekleşir.

Bir okula dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Nasıl Yazılır Okul?

 1. Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır.
 2. Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır.
 3. Bilgilerden sonra saygılarımla arz ederim ibaresi kullanılabilir.
 4. Yazının hemen sağ alt köşesine imzanızı atmanız gerekmektedir.
You might be interested:  Milli Eğitim Bakanı Kim Olacak?

Bir kuruma dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Üniversiteye online dilekçe nasıl yazılır?

HİZMETLER

 1. Tarih.
 2. Makam adı (Gerekirse ili veya açık adresi yazılmalıdır. Akademik ve İdari Birimler Listesi için tıklayınız.
 3. Metin (Açık ve anlaşılır bir üslupla yazılmalı)
 4. İmza (Hazırlayan kişiye ait olmalı)
 5. Dilekçeyi yazan kişinin adı
 6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi (İletişim bilgileri)

Dekanlığa dilekçe nereye verilir?

Dilekçeler, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Sekretaryasına (L Blok 4. Kat) teslim edilmelidir.

Dekanlığa dilekçe nasıl gönderilir?

Dekanlığa verilecek her dilekçe beyaz ve çizgisiz bir kâğıda yazılmalıdır. Yazılan dilekçe de sadece mavi ya da siyah pilot-tükenmez kalem kullanılmalıdır. Dilekçe sadece elde değil bilgisayar ya da daktilo ile de yazılabilir. Yazılan dilekçenin başlığına ilgili birimin adı yazılır.

Dilekçe Nasıl Yazılır 2022?

Dilekçe Nasıl Yazılır?

 1. Dilekçe düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır.
 2. Dilekçeler bilgisayar ortamında yada el ile kağıtlara yazılabilir.
 3. Dilekçe yazarken mutlaka mavi yada siyah renkli tükenmez kalem kullanılmalıdır.
 4. Dilekçelerde yazılan terimler belirli ve anlaşılabilir şekilde olmalıdır.

Okul şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Dilekçe nasıl yazılır 6 sınıf?

 • Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 • Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 • Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 • Yer ve tarih belirtilmelidir.
 • Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
 • Okul için dilekçe nereden alınır?

  Öğrenci okula hangi sebeple gitmeyeceğini belirten dilekçeyi açık, yalın bir dil ve üslupla açıklaması gerekir. Yazılan dilekçe okul müdürlüğü tarafından teslim alınır.

  You might be interested:  Kyk Yurt Kayıt Ne Zaman?

  Bir üst makama dilekçe nasıl yazılır?

  DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 • Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 • Nesnel olunmalıdır.
 • Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
 • Yer ve tarih belirtilmelidir.
 • Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 • Bir dilekçe nasıl yazılır?

  DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

  1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
  2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
  3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
  4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
  5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

  Dilekçede ek nasıl gösterilir?

  Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak ‘Ek’ başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, istek bölümü, ‘bilgilerinize arz ederim.’ sözleriyle bitirilmelidir.

  Bir dilekçede en fazla kaç imza bulunur?

  Bir dilekçede yalnızca bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Birden fazla kişi ortak bir konuda aynı talepte bulunacaksa bu kişiler de taleplerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler. Dilekçeye eklenecek ek belgeler mevcut ise ‘Ekler’ başlığı altında maddeler halinde yazının sonunda sıralanmalıdır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.