Öğrenci Işlerine Dilekçe Nasıl Yazılır?

Öğrenci işlerine verilen dilekçenin yazımı Dilekçelerde bulunması gereken temel taşlar mevcuttur. Bu temel taşlar ise; dilekçenin yazılacağı makamın adı, dilekçeni yazıldığı tarih, talep ve şikayetlerin yer aldığı metin kısmı, talepte bulunacak kişinin adı soyadı, iletişim adresi ve imzası olarak ifade edilebilir.
Öğrenci işleri daire başkanlığına hitaben yazılan dilekçe tüm Türkçe Dilekçe yazımı temel kurallarına uymalıdır, yani hitap makamı en üste yazılır ve üniversite ünvanı öğrenci işleri başkanlığı makamına yazılır. Daha sonra öğrenci işlerinin dilekçeyi kolay okuması için öğrenci özlük bilgileri maddeler halinde sunulur.

Üniversitesi dilekçe nasıl yazılır?

Üniversite dilekçe örneği içinde bulunması gereken bazı temel ögeler vardır. Bunlar; dilekçenin yazılacağı makamın adı, dilekçeni yazıldığı tarih, talep ve şikayetlerin yer aldığı metin kısmı, talepte bulunacak kişinin adı soyadı, iletişim adresi ve imzası yer almalıdır.

Üniversite dilekçe nereye yazılır?

Üniversite Rektörlüğüne Dilekçe Yazmak

Eğer aklınıza takılan bir soru işaret, ya da iletmek istenen bir şikayet, talep, istek vb gibi durumlar var ise eğer, bunu az öncede belirtmiş olduğumuz gibi yazılı olarak aktarmalısınız. Çünkü rektörlük binalarında sistemin ilerleyiş şekli bu durum ile gerçekleşir.

Öğrenci belgesi almak için dilekçe nasıl yazılır?

Okullar İle İlgili Dilekçe Örnekleri (İlköğretim-Lise)

You might be interested:  Minibüs Öğrenci Ne Kadar 2022 Istanbul?

…………………………………. Lisesi …………………… numaralı öğrencisiyim. Öğrenci Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesi için, Gereğini arz ederim.

Bölüm dekanlığına dilekçe nasıl yazılır?

Dekanlığa verilecek her dilekçe beyaz ve çizgisiz bir kâğıda yazılmalıdır. Yazılan dilekçe de sadece mavi ya da siyah pilot-tükenmez kalem kullanılmalıdır. Dilekçe sadece elde değil bilgisayar ya da daktilo ile de yazılabilir. Yazılan dilekçenin başlığına ilgili birimin adı yazılır.

Dilekçe Nasıl Yazılır 2022?

Dilekçe Nasıl Yazılır?

 1. Dilekçe düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır.
 2. Dilekçeler bilgisayar ortamında yada el ile kağıtlara yazılabilir.
 3. Dilekçe yazarken mutlaka mavi yada siyah renkli tükenmez kalem kullanılmalıdır.
 4. Dilekçelerde yazılan terimler belirli ve anlaşılabilir şekilde olmalıdır.

Üniversiteye dilekçe nasıl gönderilir?

Dilekçede oldukça açık olmalı ve gereksiz kelimelerden kaçınmalısınız. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmalısınız. Eğer dilekçede ek belgelere yer verecekseniz ek belgeler kısmında belirtmeniz gerekir ve belgeleri de dilekçenin arkasına yerleştirmeniz gerekir. Dilekçeyi bitirirken de “arz ederim” kelimesi ile bitirilir.

Dekanlığa dilekçe nereye verilir?

Dilekçeler, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Sekretaryasına (L Blok 4. Kat) teslim edilmelidir.

Dilekçede nasıl talep edilir?

Dilekçelerde istek ve dilekler, yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamalıdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak ‘Ek’ başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, istek bölümü, ‘bilgilerinize arz ederim.’ sözleriyle bitirilmelidir.

Belge talebi için dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Öğrenci belgesi nasil yazilir?

Yüksekokulunuz ……………….……………. Programı …………………………. No’ lu öğrencinizim. ……………………………………………………… vermek üzere …………… Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğumu gösterir Öğrenci Belgesinin tarafıma verilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim.

You might be interested:  Yurt Dışından Para Transferi Ne Kadar Sürer?

Örnek öğrenci belgesi nasıl alınır?

İnternetten, okullardan, halk eğitim merkezlerinden ve e-devlet üzerinden öğrenci durum belgesi alınabilir. Bir kişinin öğrenci olduğu İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans fark etmez ancak öğrenci belgesi ile kanıtlanabilmektedir.

Fakülte Dekanlığına nasıl yazılır?

Doğru kullanımı Dekanlığa şeklinde olmalıdır.

Bölüme dilekçe nasıl yazılır?

Bölüm başkanlığına dilekçe nasıl yazılır?

 1. Kullanılacak kâğıt düz, çizgisiz ve A4 boyutunda olmalıdır, yırtık kâğıt kullanılmamalı, kâğıdın diğer yüzüne yazı yazılmamalı ihtiyaç halinde yeni kâğıda geçilmelidir,
 2. A4 kâğıdı mutlaka ortalanarak kullanılmalıdır.

Üniversiteye online dilekçe nasıl yazılır?

HİZMETLER

 1. Tarih.
 2. Makam adı (Gerekirse ili veya açık adresi yazılmalıdır. Akademik ve İdari Birimler Listesi için tıklayınız.
 3. Metin (Açık ve anlaşılır bir üslupla yazılmalı)
 4. İmza (Hazırlayan kişiye ait olmalı)
 5. Dilekçeyi yazan kişinin adı
 6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi (İletişim bilgileri)

Leave a Reply

Your email address will not be published.