Sevgi Evleri Eğitim Hakkını Nasıl Kullanır?

Sevgi Evlerinde Eğitim Hakkı Nasıl Alınır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yapmış olduğu bir çalışma neticesinde Sevgi Evlerinde kalan çocuklardan 500 çocuk özel okullara ücretsiz gönderilecek. Bunun yanında çocukların bu okullarda sıkıntı yaşamamaları adına tüm ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanacaktır.

Sevgi evleri ne demek?

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak kurulan Sevgi Evleri, kapılarını ilk kez 2011 yılında açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açılan Sevgi Evleri, Türkiye’ye özgü bir projedir. Bu evlerin içinde çocukların kendilerini geliştirip sosyalleşebilecekleri etkinlik alanları ve oyun evleri yer almaktadır.

Eğitim Hakları Nelerdir?

Eğitim hakkı, bireylerin öğrenme, öğretme, eğitim alma, kendini geliştirme gibi yetkilere hukuksal olarak sahip olması ve bu yetkilerden istediği gibi yararlanmasına denir. Bireyin dili, dini, ırkı, cinsiyeti, etnik kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun temel eğitimden yararlanması engellenemez.

Sevgi Evinde kimler kalabilir?

türkiye genelinde şu anda ‘sevgi evleri’ ve ‘çocuk evleri’nin sayısı yaklaşık 450’yi bulurken burada kalan çocukların sayısı ise 4 bine yaklaştı. 2014 sonuna kadar bütün yurt ve yuvaların evlere taşınması hedefleniyor. 6-8 kişinin bir arada yaşadığı evlere çocuklar yaş ve cinsiyetleri dikkate alınarak yerleştiriliyor.

Sevgi evlerinde kimler çalışır?

a) Kız meslek liselerinin ‘çocuk gelişimi ve eğitimi’, ‘ev ekonomisi’ veya ‘dengi bölüm’ mezunu, sağlık meslek liselerinin ‘hemşirelik’, ‘acil tıp teknisyeni’ bölümü mezunu, ön lisans/lisans mezunlarından ise ‘sosyal hizmet’, ‘çocuk gelişimi’ ve ‘hemşirelik’ bölümlerinden mezun olması şartı aranır.

You might be interested:  Öğrenci Müze Kartı Nasıl Çıkarılır?

Eğitim hakkı hangi haklara girer?

Sosyal ve ekonomik kamu hakları Anayasa’nın 41. ve 65. maddeleri arasında yer almaktadır. Ailenin korunması, sosyal güvenlik hakkı, sözleşme özgürlüğü, çalışma hakkı, sağlık hakkı ve eğitim ve öğretim hakkı gibi haklar ekonomik ve sosyal haklar kapsamındadır. Bu haklar içinde eğitim ve öğrenim hakkı da yer alır.

Eğitim ve öğretim hakkı nelerdir?

MADDE 42. — Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Devletin başıfia gelen ödevlerin dendir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gö zetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim hakkı nasıl bir haktır?

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Anayasamızın 42. maddesinde, ‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.”ifadesi yer almaktadır. Eğitim ve öğretim ülkemizde Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre düzenlenir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Yetiştirme yurduna nasıl başvurulur?

Korunmaya muhtaç çocuğun İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerince doğrudan veya dolaylı müracaatı alınır. Çocuk kurum bakımına alınmasında aciliyet gösteriyor ise acil valilik onayı ile kuruma yerleştirilir, daha sonra işlemleri tamamlanır. İlk müracaat üzerine ilk görüşme yapılarak çocuk kayıt altına alınır.

Hangi durumlarda devlet çocuğa el koyar?

Bu sadece aşağıdaki durumlarda yapılır: Gönüllü yardımın (artık) yeterli olmaması veya; velilerin yardım kabul etmek istememesi ve; çocuğun fiziki ve manevi gelişiminin ciddi olarak tehlikede olduğunun araştırma tarafından doğrulanması durumunda.

Ilk kabul birimi nedir?

Polis tarafından bulunan kız çocukları, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çatısı altında ilk olarak bu birime yani “ilk kabul” diğer adıyla da “ilk adım”a getiriliyor. Burada, kız çocuğunun yaşadığı travmanın gözlemlenmesi, sorunlarına göre uygun bir yere yönlendirilmesi gerekiyor.

You might be interested:  Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadar Süre Geçerli?

Çocuk Esirgeme Kurumu kimler çalışır?

Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu; müdür, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk eğiticisi, tabip, diyetisyen ve hemşireden oluşur.

Sevgi evinde ne iş yapılır?

Sevgi evleri nedir? Toplu bakım hizmeti verilen kuruluş binalarından farklı olarak, aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde, ev tipi binalardan oluşan, her binada 10-12 çocuğun bakımlarının sağlanabileceği çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarını ifade etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.