Yurt Dışı Nasıl Yazılır Tdk?

Yurt dışı TDK açıklaması ile ayrı yazılan bir sözcüktür. ‘Yurtdışı’ şeklinde olan birleşik yazım yanlış olup ‘yurt dışı’ şeklinde her iki sözcüğün de ayrı bir şekilde yazılan versiyonu kelimenin doğru yazımıdır.

Yurtiçi ve yurtdışı nasıl yazilir?

Yurt dışı kelimesi ve yurt içi kelimesi ayrı yazılarak kullanılması gereken kelimelerdir. Yurt dışı kelimesinde yurdun dış bölgesi belirtilmesi de ayrı yazımı olmasını desteklemektedir.

Yurt içi TDK nasıl yazılır?

8. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

TDK nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’nun kısaltması olan TDK bazen Te-De-Ke, bazen Te-De-Ka şeklinde okunmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi olan tdk.gov.tr’de görülmektedir ki kurum kendisinden bahsettiğinde ‘TDK’ya’ değil ‘TDK’ye’, ‘TDK’nın’ değil ‘TDK’nin’ şeklinde ince çekim eki getirmektedir.

Güney Doğu Anadolu bölgesi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Güneydoğuanadolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Güneydoğu Anadolu şeklinde olmalıdır.

Şehir dışı yurt dışı nasıl yazılır?

Kelimenin doğru yazımı ‘yurt dışı’ olmaktadır.

Yurt içi satış nasıl yazılır TDK?

Türk Dil Kurumundan bu sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek mümkündür. Kelimelerin doğru yazılışları TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. TDK’ya göre ise yurt içi kelimesinin doğru yazılışı ”yurt içi” şeklinde olmalıdır. Yurt içi kelimesi yazım yanlışı en sık yapılan kelimelerden birisidir.

You might be interested:  Yurt Ödemeleri Ne Zaman Son?

Ön söz nasıl yazılır TDK?

TDK’da kelimenin doğru yazımı ‘ön söz’ şeklinde ayrı yazılır. TDK’da ön söz kelimesi isim olarak tanımlanıyor. Ön söz kelimesinin anlamı ‘Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, sunuş, söz başı, ön deyi, mukaddime’ şeklinde.

Yurt içi mi?

Bu kelimenin “yurtiçi mi, yurt içi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yurt içi şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

TDK cümle içinde nasıl yazılır?

A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur: Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diyor.

TDK na nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Türk Dil Kurumu’na şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türk Dil Kurumuna şeklinde olmalıdır.

TDK kısaltması nasıl yazılır?

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un vb. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.

Güneydoğu illeri nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Güney doğu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Güneydoğu şeklinde olmalıdır.

Guney illeri nasil yazilir?

Yön adları yani doğu, batı, güney ve kuzey kelimeleri normalde küçük harfle yazılır. Tek başına kullanıldıklarında cins isim sayıldıkları için küçük harfle yazılırlar. Ama bir özel ismin parçası haline gelirlerse o zaman ilk harfleri büyük yazılır. Doğu Anadolu, Batı Ege, Güney Amerika, Kuzey Atlantik gibi

Doğu Anadolu bölgesi nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Doğuanadolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Doğu anadolu şeklinde olmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.