Yurt Içi Nasıl Yazılır Tdk?

8. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

Yurt içi satış nasıl yazılır TDK?

Türk Dil Kurumundan bu sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek mümkündür. Kelimelerin doğru yazılışları TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. TDK’ya göre ise yurt içi kelimesinin doğru yazılışı ”yurt içi” şeklinde olmalıdır. Yurt içi kelimesi yazım yanlışı en sık yapılan kelimelerden birisidir.

Ön yargı nasıl yazılır?

TDK imla kılavuzunda birleşik yazılan ‘önyargı’ maddesi olmamakla birlikte TDK’nın 2 ayrı teknik terim sözlüğünde önyargı maddesi mevcuttur ve sözlüklerde kelime birleşik yazılmaktadır. Ayrıca Dil Derneği yazım kılavuzu ‘önyargı’ kelimesinin birleşik yazılmasını önermektedir.

TDK nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’nun kısaltması olan TDK bazen Te-De-Ke, bazen Te-De-Ka şeklinde okunmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi olan tdk.gov.tr’de görülmektedir ki kurum kendisinden bahsettiğinde ‘TDK’ya’ değil ‘TDK’ye’, ‘TDK’nın’ değil ‘TDK’nin’ şeklinde ince çekim eki getirmektedir.

Kara yolu nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Karayolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Kara yolu şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Çağdaş Eğitim Kurumları Kimin?

TDK Atam nasıl yazılır?

Atatürk’ü anarken kullanılan ‘Atam’ ifadesinde kesme işareti kullanılmaz. Atatürk özel isimdir ama varlığımızı ona borçlu hissederek onu atamız saydığımız için ‘atam’ derken Ata özel ismi değil bir cins isim olarak ata kelimesi kullanılmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı nasıl yazilir?

Yurt dışı kelimesi ve yurt içi kelimesi ayrı yazılarak kullanılması gereken kelimelerdir. Yurt dışı kelimesinde yurdun dış bölgesi belirtilmesi de ayrı yazımı olmasını desteklemektedir.

Ön yargı neden ayrı yazılır?

Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazımı için ‘ön yargı’ biçiminde yani ayrı olarak ele almış durumda. Halk arasında daha çok birleşik olarak kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı ayrıdır. TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘ön yargı’ şeklinde ayrı olarak gerçekleşmektedir.

Öngörü TDK nasıl yazılır?

ÖNGÖRÜ NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na göre ”öngörü” birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

Ön söz nasıl yazılır TDK?

TDK’da kelimenin doğru yazımı ‘ön söz’ şeklinde ayrı yazılır. TDK’da ön söz kelimesi isim olarak tanımlanıyor. Ön söz kelimesinin anlamı ‘Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, sunuş, söz başı, ön deyi, mukaddime’ şeklinde.

TDK da mı TDK de mi?

Yani; Türk Dil Kurumu’nun yazımı yanlış iken, Türk Dil Kurumunun ifadesi doğru yazımıdır. TDK’nin Nasıl Yazılır? En çok yapılan hatalardan bir tanesi de TDK kısaltmasının te de ka şeklinde telaffuz edilmesi ve buna göre ek almasıdır.

TDK dan mı den mi?

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.

You might be interested:  Kyk Yurt Çıkmazsa Ne Yapılır?

TDK cümle içinde nasıl yazılır?

A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur: Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diyor.

Kara yolu hava yolu nasıl yazılır?

Havayolu kelimesinin yanlış yazımında genellikle hava yolu şeklinde hata yapılmaktadır. Hava yolu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ”havayolu” olarak karşımıza çıkıyor.

Karayolu TDK ne demek?

Karayolu, TDK sözlük anlamı olarak kentleri ya da kasabaları birbirine kara yolu ile bağlayan, üzerinden kara taşıtlarının geçtiği bir ana yoldur.

Demir yolu nasıl yazılır TDK?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, demir yolu şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Sıklıkla kullanılan ‘demiryolu’ yazımı ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı ‘demir yolu’dur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.